Gradsko veće utvrdilo predlog Zaključka o utvrđivanju Nacrta Plana razvoja grada Zrenjanina za period 2023-2030. godine i pozvalo građane da dostave sugestije

Podeli:

Sednica Gradskog veća grada Zrenjanina, 22. u aktuelnom sazivu, održana je danas sa samo jednom tačkom dnevnog reda: razmatranjem Predloga Zaključka o utvrđivanju Nacrta Plana razvoja grada Zrenjanina za period 2023-2030. godine. Predsedavajući Gradskog veća, gradonačelnik Simo Salapura, ukazao je na značaj izrade i usvajanja ovakvog dokumenta, zahvalio se članovima radne grupe koja ga je načinila i pozvao građane i javnost da se u narednih mesec dana uključe u javnu raspravu i daju doprinos izradi konačne verzije Plana razvoja grada, koja će se potom naći pred odbornicima Skupštine grada.

Izrada Plana razvoja grada poverena je Fondaciji za razvoj ekonomske nauke (FREN) iz Beograda, čiji je osnivač Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, a direktor naš sugrađanin, prof. dr Dejan Molnar. On je ovom prilikom i prezentovao nacrt plana, ukazujući na najznačajnije segmente, kako se do njega došlo i faze implementacije. Rekao je da je danas predstavljena vizija grada Zrenjanina za 2030. godinu i načini na koje će ta vizija biti realizovana. 
“Definisani su osnovni razvojni pravci, kojih je pet, odgovarajući broj prioritetnih ciljeva i mera pomoću kojih će se vizija i ostvariti. Najvažnije za ovaj dokument jeste što su njega pisali akteri sa lokalnog nivoa, odnosno građani Zrenjanina. Nije pisan po kancelarijama i kabinetima, već se u procesu izrade izašlo u javnost, kroz participaciju predstavnika civilnog sektora, nevladinih organizacija, udruženja građana, predstavnika privatnog sektora i privrednika. Zajednički se došlo do najvažnijih prioriteta koji u gradu Zrenjaninu treba da se ostvare u narednom planskom periodu. Važno je da se u nacrtu plana nalazi samo ono što su nadležnosti i ingerencije lokalne samouprave, nije bilo velikih nedostižnih tema koje ostaju “mrtvo slovo na papiru”, već se akcenat stavlja na segmente koji, oni koji koji budu vodili grad Zrenjanin u narednom periodu, mogu da kroz svoje instrumente realizuju. Posebno ističem ruralni razvoj, razvoj preduzetništva i sve ono što se tiče Zelene agende, odnosno tranzicije ka zelenoj ekonomiji”, kazao je Molnar. 

Koordinatorka radne grupe za izradu Plana razvoja grada, Jelena Travar Miljević, rekla je da za grad Zrenjanin on predstavlja “krovni” dokument, kojim se definišu prioritetni ciljevi i mere koje želimo da dostignemo do 2030. godine. 
“Sam proces izrade je bio tripartitivan i radili smo u pet tematskih grupa, u okviru kojih smo definisali mere i ciljeve, a to su: lokalni ekonomski razvoj, društvena kohezija, infrastruktura, nama možda najvažnije Zelena agenda, i na kraju menadžment, odnosno upravljanje u javnom sektoru”, kazala je Travar Miljević. 

Jedan od članova radne grupe, direktor Regionalne privredne komore u Zrenjaninu, Predrag Stankov, istakao je da dokument “pokriva” sve aspekte društva, gde je privreda veoma važna, od samostalnih preduzetnika do velikih privrednih društava, 
“Plan razvoja daje ciljeve i mere kako do njih stići, kako grad da se razvija i kako da se razvijaju poslovne zone, odnosno kako da se razvija ekonomija grada, što na neki način predstavlja i osnovu kako dalje da se razvija Zrenjanin u celini”, kazao je Stankov.

Nacrt Plana razvoja grada Zrenjanina za period 2023-2030. godine dostupan je na internet prezentaciji grada Zrenjanina, kao materijal za današnju sednicu Gradskog veća. 

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga