Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisalo je Konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2022. godinu.

Podeli:

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisalo je Konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2022. godinu.

Cilj konkursa je unapređivanje stanja populacije divljači i njenih staništa, opremanje korisnika lovišta i praćenje stanja pojedinih vrsta divljači na teritoriji AP Vojvodine.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za izradu i realizaciju programa i projekata razvoja lovstva oprema, istraživanje i izrada i realizacije projekata radi unapređivanja stanja populacije divljači i njenih staništa na teritoriji AP Vojvodine i druge namene u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu.

Кorisnici sredstava po ovom konkursu su pravna lica, koja su registrovana za delatnost lovstva, koja se bave unapređenjem lovstva sa teritorije AP Vojvodine.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje ovim konkursom je 4.500.000,00 dinara.

Pravo učešća na konkursu ima udruženja lovaca – lovački savezi, koji su registrovana za delatnost lovstva, koja se bave unapređenjem lovstva, sa teritorije AP Vojvodine.

Uslov za učešće na konkursu je da podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo iz prethodnih godina, kao i da za istu namenu i za istu lokaciju u prethodnih 5 godina, nije koristio, niti koristi sredstva budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine, i to :
udruženja lovaca – lovački savezi, koji su registrovani radi ostvarivanja opštih i zajedničkih ciljeva u oblasti lovstva, sa teritorije AP Vojvodine.

Кonkurs je otvoren zaključno sa 23.09.2022. godine.

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga