Hteli da prevare državu, ona im je žestoko uzvratila!

Podeli:

Komisija za skidanje i prodaju useva opštine Novi Bečej, započela je skidanje useva sa uzurpiranih neizdatih parcela državnog poljoprivrednog zemljišta sa teritorije opštine Novi Bečej. Radovi će, u zavisnosti od vremenskih uslova i dinamike posla, usled potencijalnih kvarova mašina i slično, trajati nekoliko dana, kaže Milan Budakov, predsednik Komisije za skidanje i prodaju useva: „Radi se o površini od oko 20 hektara, od čega je 4 hektara pod ječmom, a 16 hektara pod pšenicom. Usevi će se skidati sa zauzetih državnih parcela koje su neovlašćeno korišćene, a koje nisu izdate po programu iz 2016. godine. Komisija koju je formirala Skupština opštine Novi Bečej za obilazak neizdatih državnih parcela iz programa za 2016. godinu, ustanovila je da je na navedenim parcelama izvršeno bespravno zauzeće. Ovo je samo prvi deo ovog posla, pošto imamo i parcela koje su pod suncukretom, kukuruzom, a bilo je nekoliko parcela i pod detelinom. Da ne bi bilo zabune, kada su u pitanju uzurpirane površine, moram da kažem da je šest parcela na kojima je izvršeno bespravno zauzeće, koje su se nalazile na listi Ministarstva poljoprivrede, predmet sudskog spora, tako da sa njih neće biti skidani usevi, sve dok se sudski sporovi ne završe. Radi se o sporovima između Ministarstva poljoprivrde, vodoprivrede i šumarstva, sa jedne strane, i fizičkih i pravnih lica sa područja opštine Novi Bečej, sa druge strane.“

Novi Bečej

 

Novi Bečej

Skinuti usevi biće skladišteni u silosima po naseljenim mestima, odnosno u Novom Miloševu, Novom Bečeju i Kumanu. Sredstva koja se budu prihodovala od prodaje useva biće vraćena u poljoprivredu, kaže Milan Stojšin, član Opštinskog veća opštine Novi Bečej, zadužen za poljoprivredu: „Sredstva od prodatih useva, koje skinemo sa uzurpiranih površina bi trebalo namenski da se vrate poljoprivredi, tj. kroz atarske puteve ili kroz nešto drugo, a uglavnom da se koriste u poljoprivredi. Znači, sredstva će biti vraćena i uložena u poljoprivredu. Na taj način našu poljoprivredu želimo da dignemo na stepenik više.“

Novi Bečej

Početkom meseca opština Novi Bečej je uputila opšti poziv za zaključivanje vansudskog poravnanja sa uzurpatorima državnog poljoprivrednog zemljišta. Prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, pravno, odnosno fizičko lice koje koristi poljoprivredno zemljište u državnoj svojini bez pravnog osnova, dužno je da za korišćenje tog zemljišta plati trostruki iznos najviše prosečne postignute cene po hektaru na teritoriji okruga. Ako lice ne izvrši obavezu plaćanje, jedinica lokalne samouprave dužna je da skine useve na osnovu akta svog nadležnog organa.

Novi Bečej

I u Zrenjaninu je u toku prošle nedelje krenula akcija nadležnih gradskih službi istim ovim povodom protiv uzurpatora državnog zemljišta. Prema rečima Stojana Kralja, šefa odseka za poljoprivredu i ruralni razvoj u Gradskoj upravi Zrenjanina, izvedene su akcije u saradnji sa inspekcijskim i službama policije oko skidanja useva ječma, pšenice i uljane repice i to u atatima sela Melenci, Taraš i Knićanin. Usev je skinut sa više desetina hektara. Akcija će biti nastavljena u toku sutrašnjeg dana u ataru sela Knićanin gde  su i najveće površine uzurpirane.

Nezvanično saznajemo da je na području grada Zrenjanina blizu 1000 ha uzurpiranog zemljišta i da će akcije biti nastavljene na skidanju useva kukuruza, soje i suncokreta. Treba napomenuti da su nadležne službe blagovremeno u više navrata uzurpatorima zemljišta ponudile nagodbu i zakonsku mogućnost da izvrše uplatu za površine koje nisu  zasejane po zakonskim odredbama. Pošto oni to nisu učinili na ovakav način, skidanjem useva sprečava se arčenje i otimačina državne imovine. Protiv uzurpatora se podnose krivične prijave.

 

 

 

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga