Telefon dispečerske službe u funkciji

Telefon dispečerske službe JKP „Vodovod i kanalizacija“ 534-097 je ponovo u funkciji i na raspolaganju je korisnicima 24 časa za prijavu kvarova na javnoj vodovodnoj i kanalizacionoj mreži.
6. marta u toku popodneva operater je otklonio kvar na telefonskoj liniji koji je prijavljen pre 11 dana, koliko nije ni funkcionisao pomenuti broj telefona. Otklanjanjem kvara i vraćanjem u funkciju broja 534-097 privremeni broj telefona 530-150, koji je bio u upotrebi za prijavu kvarova, više se neće koristiti za pomenute svrhe.

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.