Raspisan tender za prečišćavanje pijaće vode

Podeli:

Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ objavilo je tender za Usluge prečišćavanja pitke vode za grad Zrenjanin, koji je bez ispravne vode za piće već više od 10 godina.

voda

Rok za prijavu je 13. novembar.

Predlog za raspisivanje novog tendera za rešavanje problema neispravne vode za piće u Zrenjaninu usvojili su odbornici aprila ove godine, a novina je da se tender neće bazirati na odabiru tehnologije i tehnološkom rešenju, već na kvalitetu pijaće vode koja će biti distribuirana građanima. Uslovi koje ponuđač treba da ispuni definisani su „Elaboratom o utvrđivanju modela sprovođenja javne nabavke u postupku obezbeđenja pijaće vode“ u tom gradu. Elaborat donosi bitnu razliku u odnosu na sve dosadašnje modele nabavke, a to je da se neće nabavljati oprema, niti će ona biti plaćana, već će Zrenjanin kupiti uslugu prečišćavanja vode.

Nova koncepcija podrazumeva da kvalitet pijaće vode mora da odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Republike Srbije, da Grad Zrenjanin ne ulaže finansijska sredstva za izgradnju postrojenja za preradu pijaće vode i da cena kubika vode, proistekla iz usluge prečišćavanja na početku distribucije prečišćene vode, ne sme prelaziti red veličine vrednosti sadašnjeg nivoa cene po kubiku distribuirane vode (maksimalno 28 eurocenti). Pored toga, Elaboratom je predviđeno da početak isporuka pijaće vode odgovarajućeg kvaliteta mora početi u što kraćem roku, maksimalno osam meseci od dana potpisivanja ugovora, da svi tehnički, fiksni i operativni troškovi, koji proizlaze iz procesa usaglašavanja parametara kvaliteta pijaće vode srpskog sa evropskim zakonodavstvom, padaju na teret ponuđača i isti su za sve vreme trajanja ugovora.

Ključni parametar za izbor najpovoljnije ponude je najniža cena usluge odnosno najniža cena isporučene prerađene vode, a definisane su i količina otpadne vode i obaveza tretiranja mulja nastalog u tehnološkom procesu prečišćavanja, što ranije nije bio slučaj. Ovakav koncept dobijanja ispravne vode za piće mora biti primenjiv i za naseljena mesta Grada Zrenjanina, a treba ga primeniti i po naseljenim mestima, a prema usvojenoj dinamici i spremnosti naseljenih mesta da ga prihvate.

Voda iz gradskog vodovoda u Zrenjaninu zabranjena je za piće od 2004. godine zbog povećane količine arsena.

 

 

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga