Opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju za rođene 2004. godine i starije i obaveštenje o dobrovoljnom služenju vojnog roka martovskog roka 2022. godine

Podeli:

Ministarstvo odbrane Republike Srbije – Regionalni centar MO Novi Sad – Centar Ministarstva odbrane Zrenjanin objavljuje opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju sledećeg sadržaja: “Na osnovu člana 15. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi (“Sl. glasnik RS”, 88/09 95/10 i 36/18) i člana 4. stav 3. Uredbe o načinu i postupku izvršavanja vojne, radne i materijalne obaveze (“Sl. glasnik RS”, broj 100/11, 60/15 i 40/19), pozivaju se sva lica muškog pola, državljani Republike Srbije, rođena 2004. god. i starijih godišta (1992-2003. god.) koji nisu uvedeni u vojnu evidenciju, sa teritorije Grada Zrenjanina, da se jave u Centar Ministarstva odbrane Zrenjanin, ulica Gundulićeva bb, radi uvođenja u vojnu evidenciju. 

Uvođenje u vojnu evidenciju vršiće se svakog radnog dana, u periodu od 17. januara do 28. februara 2022. godine, u vremenu od 09.00 – 15.00 časova. 

Regrut koji se uvodi u vojnu evidenciju treba da ponese ličnu kartu. Ukoliko je ne poseduje, na uvid poneti drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet, a u inostranstvu – važeću putnu ispravu.

Regruti koji borave u inostranstvu dužni su da se, radi uvođenja u vojnu evidenciju, jave nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije”, navodi se u objavi Centra Ministarstva odbrane Zrenjanin.    

Obaveštenje o dobrovoljnom služenju vojnog roka martovskog uputnog roka 2022. godine

 Centar Ministarstva odbrane Zrenjanin obaveštava zainteresovana lica muškog i ženskog pola da je u toku javni konkurs za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka s oružjem za potrebe martovskog uputnog roka 2022. godine. Pravo prijavljivanja imaju državljani Republike Srbije starosti od 19 do 30 godina koji ispunjavaju uslove konkursa. Više informacija mogu dobiti na internet stranici Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs ili u Centru Ministarstva odbrane Zrenjanin u Zrenjaninu, Gundulićeva bb, gde mogu podneti prijave.

Posle potpisivanja ugovora koji definiše prava i obaveze obe strane, kandidat odlazi u neki od centara za obuku Vojske Srbije.  Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi propisuje da služenje vojnog roka traje šest meseci. Služenje vojnog roka s oružjem je jedan od preduslova za zasnivanje radnog odnosa u jedinicama Vojske Srbije u statusu profesionalnog vojnika. 

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga