Gradu Zrenjaninu tri miliona dinara pokrajinskih sredstava za izradu Generalnog urbanističkog plana – strateški razvojni dokument za period do 2035. godine

Podeli:

Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura potpisao je juče u Novom Sadu ugovor o dodeli bespovratnih sredstava u iznosu od tri miliona dinara za izradu planskog dokumenta – Generalnog urbanističkog plana grada Zrenjanina za period 2022-2035. godine. Sredstva su dodeljena na osnovu javnog konkursa Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, a u ime sekretarijata potpis na ugovor stavio je pokrajinski sekretar Nemanja Erceg

Sekretar Erceg je istakao da je za deset projekata u ovoj oblasti Pokrajina izdvojila preko 21 milion dinara i da je za ove namene u ovogodišnjem budžetu bilo opredeljeno 30 miliona. U ovom konkursnom ciklusu po projektu je bilo predviđeno do tri miliona dinara. 

Generalni urbanistički plan se donosi kao strateški razvojni plan, sa opštim elementima prostornog razvoja. Generalni urbanistički plan se donosi za naseljeno mesto koje je sedište jedinice lokalne samouprave i ima više od 30.000 stanovnika. Izradom novog GUP-a daju se osnovne smernice razvoja grada Zrenjanina za skoro petnaestogodišnji period, onako kako ih vidi struka iz različitih oblasti života i rada, a ovaj GUP biće sedmi po redu, od kada se takvi planski dokumenti donose, odnosno od 1956. godine.

Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura, povodom potpisivanja ovog ugovora, istakao je dve stvari – značaj same izrade GUP-a i prepoznavanje tog značaja od strane AP Vojvodine. 

– Grad Zrenjanin doživljava proteklih godina ozbiljan investicioni zamah, gradi se, između ostalog, kompleks “Linglonga”, brojna su gradilišta stanova, u pripremi je izgradnja autoputa i zbog toga je važno da sve te ativnosti budu adekvatno podržane i kroz glavni strateški dokument koji se tiče urbanističkog razvoja. Generalnim urbanističkim planom, praktično, stvaramo preduslove da razvoj grada bude nastavljen u još većem obimu. S drugog aspekta, razvoj Zrenjanina bitan je i za razvoj pokrajine u celini, i drago nam je što je to prepoznato i kroz dodelu sredstava za ovu namenu. Zrenjanin je danas među gradovima i opštinama kojima je, na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, opredeljeno najviše sredstava – istakao je gradonačelnik Salapura i dodao da će ova sredstva biti usmerena za niz radnji i aktivnosti koje prethode izradi ovog strateškog dokumenta.

 Uslov da grad konkuriše za dobijanje sredstava bio je da izradi elaborat novog GUP-a, što je realizovano proletos. Izrada elaborata je novijeg datuma i prethodi izradi glavnog dokumenta koji, nakon javnog uvida, usvaja Skupština grada, čime on formalno stupa na snagu.

Svaki dosadašnji Generalni urbanistički plan grada Zrenjanina imao je neku opštu razvojnu karakteristiku, u skladu s vremenom i društveno-političkim okolnostima u kojima je donošen. Nakon prvog, usledio je kontroverzni “autorski plan” iz 1959. godine, potom plan iz 1971. godine koji je prethodio najdinamičnijem razvoju grada u njegovoj istoriji, plan donet 1981. godine istakao je “umereni rast”, plan iz 1999. godine “održiv razvoj” i konačno, Generalni plan Zrenjanina 2006-2026. godine, koji je i dalje na snazi, kao glavu razvojnu komponentu vidi takođe “održiv razvoj” i “optimalno korišćenje prostora”, uz uvažavanje i prilagođavanje inicijativa investitora.    

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga