Grad subvencioniše nabavku bicikala – javni poziv za izbor privrednih subjekata u sprovođenju nabavke bicikala je u toku

Podeli:

Komisija za realizaciju nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog transporta na teritoriji grada Zrenjanina raspisala je Javni poziv za izbor privrednih subjekata u sprovođenju nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog transporta na teritoriji grada Zrenjanina.

Građani koja ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti bicikle isključivo od privrednih subjekata izabranih putem ovog Javnog poziva. Nabavka bicikala sprovodi se sa ciljem povećanja broja biciklista na ulicama grada, a u svrhu poboljšanja kvaliteta vazduha i smanjenja zagađenja životne sredine.

Finansijska sredstva za sufinansiranje nabavke bicikala iz ovog javnog poziva opredeljuju se sredstva Odlukom o budžetu grada Zrenjanina za 2022. godinu u iznosu do 240.000,00 dinara sa PDVom. Sredstva za sufinansiranje nabavke bicikala dodeljuju se na osnovu Javnog poziva za građane u iznosu od 10.000,00 dinara sa PDV-om po jednom biciklu.

Pravo učešća na ovom javnom pozivu imaju svi zainteresovani privredni subjekti koji ispunjavaju zakonom utvrđene uslove za obavljanje delatnosti i koji ispunjavaju uslove definisane Pravilnikom.

Prijava se predaje lično u Gradskoj upravi grada Zrenjanina u Uslužnom centru, kancelarija 53 ili preporučeno putem pošte na adresu: Grad Zrenjanin Odeljenje za privredu Odsek za zaštitu i unapređivanje životne sredine Komisija za realizaciju nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog transporta na teritoriji grada Zrenjanina Trg slobode 10 Zrenjanin.

Rok za podnošenje prijava je petak 1. jul 2022. godine.

Grad Zrenjanin će zaključiti Sporazum o tehničkoj saradnji u sprovođenju nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog transporta na teritoriji grada Zrenjanina sa privrednim subjektima koji budu izabrani. Nakon potpisivanja Sporazuma o tehničkoj saradnji sa privrednim subjektima, Grad raspisuje Javni poziv za građane.

Građani su u obavezi da prilikom prijavljivanja dostave profakturu/predračun izdat od strane privrednih subjekata sa liste. Ugovor o nabavci bicikla zaključuju grad Zrenjanin, direktni korisnik i krajnji korisnik, nakon donošenja Rešenja o konačnoj listi krajnjih korisnika.

Grad Zrenjanin će vršiti prenos sredstava isključivo privrednim subjektima, kao direktnom korisniku, a ne građanima kao krajnjim korisnicima, ali tek nakon što pojedinačni krajnji korisnik izvrši uplatu direktnom korisniku celokupnu svoju obavezu i nakon završetka realizacije nabavke bicikala.

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga