Evropski dan zaštite dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja

Podeli:

Kontinuiranim sticanjem uvida u stanje prava deteta, radi praćenja primene međunarodnih standarda u ovoj oblasti, a na osnovu obraćanja građana, istraživanja, medijskih izveštaja te drugih izvora saznanja, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman uočio je da je tokom 2020. godine uvećan broj slučajeva nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja dece od strane odraslih, pre svega roditelja i staratelja dece, a posebno je seksualno nasilje prisutnije među svim oblicima najgrubljeg kršenja prava deteta. Od ukupnog, dve trećine broja medijskih napisa koje ombudsman prati, u 2019. godini, odnosilo se na vršnjačko nasilje, dok je u prvoj polovini 2020. godine 84 odsto napisa bilo u vezi sa nasiljem prema deci od strane odrasle osobe. Period izolacije i škole na daljinu učinio je vidljivijim nasilje u porodici prema deci – u periodu od 16. marta do 6. maja 2020. godine 91 odsto slučajeva medijskog izveštavanja govori da su nasilje počinile odrasle osobe bliske ili poznate detetu, dok je u istom periodu godinu dana ranije, vršnjačko nasilje bilo podjednako zastupljeno kao i nasilje od strane odraslog prema detetu.

Imajući u vidu to da je trend uvećanja broja predmeta seksualnog zlostavljanja dece nastavljen i u 2021. godini, kao i da je tema seksualnog zlostavljanja našla značajnije mesto u javnom medijskom prostoru tokom poslednjih godinu dana, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman pokrenuo je aktivnosti u cilju ispitivanja stanja i postupanja institucija u prevenciji i zaštiti dece od seksualnog zlostavljanja, kao i potrebe za edukacijom profesionalaca iz različitih sistema, dece, roditelja i najšire javnosti u vezi sa temom seksualnog nasilja.

Na osnovu preliminarnih podataka iz odgovora dobijenih od 1203 prosvetna radnika, a u okviru istraživanja kojim Ombudsman želi da stekne bliži uvid u postupanje institucija obrazovnog, zdravstvenog, sistema socijalne zaštite i pravosuđa u prevenciji i zaštiti dece od seksualnog nasilja, kao i u pogledu informisanosti i stavova profesionalaca iz navedenih sistema o ovoj temi, edukacije na temu seksualnog nasilja prema deci potrebne su ovoj grupi profesionalaca, te je neophodno jačanje njihovih kompetencija da prepoznaju i adekvatno odgovore u zaštiti dece od seksualnog nasilja. Tek oko 16 odsto prosvetnih radnika navelo je da su obučavani u oblasti zaštite dece od seksualnog zlostavljanja, a manje od četiri odsto ispitanika navelo je da smatra da je u potpunosti kompetentno da prepozna znake potencijalno seksualno zlostavljanog deteta. Iako podaci prve nacionalne studije o društvenom problemu seksualnog zlostavljanja dece u Republici Srbiji, koju je 2015. godine izradio Incest trauma centar – Beograd, govore da u svakom školskom odeljenju u Srbiji postoje četiri deteta koja su preživela određeni vid seksualnog nasilja i još četiri deteta koja poznaju nekoga kome se to dogodilo, a Savet Evrope ukazuje na to da je jedno od petoro dece seksualno zlostavljano ili iskorišćeno, samo 11 odsto ispitanika iz istraživanja Ombudsmana u svojoj praksi je zabeležilo slučajeve seksualnog zlostavljanja deteta.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman prikupio je i podatke nadležnih javnih tužilaštava u Vojvodini o postupcima u vezi sa slučajevima krivičnih dela protiv polne slobode, a u kojima su žrtve maloletna lica, odnosno deca. Prema podacima šest viših javnih tužilaštava u periodu od 2017. zaključno sa 2020. godinom, evidentirano je ukupno 175 prijava za krivična dela protiv polne slobode. Najveći broj ovih prijava odnosi se na slučajeve u kojima su žrtve maloletne osobe, i to ukupno 93 maloletne žrtve.

Preliminarnom analizom podataka prikupljenih prvenstveno od obrazovno-vaspitnih ustanova, prosvetnih radnika i nadležnih tužilaštva, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman utvrdio je da vrlo mali broj slučajeva seksualnog zlostavljanja dece bude otkriven i da je izvesno da, u ovom trenutku, ne možemo govoriti o dovoljno dobroj zaštiti dece od seksualnog nasilja što potvrđuje podatke iz drugih istraživanja i prakse koji govore o tome da je seksualno nasilje tabu i da žrtve u 90 odsto slučajeva ćute i tek mali broj slučajeva seksualnog zlostavljanja bude prijavljen nadležnim institucijama.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman posebno želi da istakne da je važno da razumemo da seksualno nasilje nije nužno povezano sa fizičkim nasiljem i fizičkom prinudom, ali da je emocionalno zlostavljanje sastavni deo svakog oblika nasilja prema deci. Seksualno nasilje, što i podaci iz istraživanja Pokrajinskog ombusmana potvrđuju, rodno je zasnovano, ali je duboko ukorenjeno u autoritarnim stavovima i vrednostima društva i zajednice koji očekuju od deteta da bezuslovno poštuje autoritet odraslih samo zato što su u ulozi staratelja, nastavnika, trenera, lekara. Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima deteta usvojena je pre 32 godine i prvi je pravni dokument koji dete posmatra kao subjekt prava, a ne samo kao objekat zaštite. Konvencija prepoznaje da je za zdrav razvoj ličnosti i dobrobit deteta neophodno da se prema detetu odnosimo s jednakim uvažavanjem i poštovanjem kao što očekujemo da se ono ponaša prema odraslima i vršnjacima. Zdrav i snažan osećaj vrednosti sebe dete izgrađuje kroz poštovanje njegovih ličnih granica, a to je jedino moguće u odnosu u kojem se dete oseća prepoznato, viđeno, uvaženo i sigurno. Svaki odnos u kojem odrasli teži da svoj autoritet gradi isključivo na osnovu pozicije moći koji u odnosu na dete nedvosmisleno ima, preti da naruši lično dostojanstvo i integritet deteta, a time otvara prostor za različite mogućnosti zloupotrebe i nasilja prema deci. Da bismo prekinuli tišinu i ćutanje, neophodno je da menjamo društvene i kulturne obrasce i prakse kojima narušavamo osećaj poverenja dece u odrasle i u institucije.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman podržava sve aktivnosti nadležnih institucija u vezi sa podizanjem nivoa znanja i veština odgovornih lica koja moraju biti obučena da prepoznaju i adekvatno reaguju na bilo koji znak da je dete seksualno zlostavljano. Edukacijom i pravovremenim reagovanjem dajemo jedini pravi odgovor na ovaj vid ugrožavanja prava deteta.

Evropski dan zaštite dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja uspostavljen je 2015. godine i obeležava se svake godine 18. novembra radi podizanja svesti javnosti o seksualnom nasilju prema deci i u cilju promocije Lansarot konvencije. Ovaj datum prati obeležavanje dva značajna međunarodna datuma – 19. novembar, Svetski dan prevencije zlostavljanja dece i 20. novembar, Međunarodni dan deteta.

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga