Novim propisima centralne banke, bankama je zapravo data mogućnost, ne i obaveza da da licu koje ne prima zaradu preko računa u njoj, odobri kredit do 90.000 dinara. Kredit će biti moguće vraćati do dve godine, što bi uz kamatu od desetak odsto značilo mesečnu ratu oko 4.150 dinara i to tokom 24 meseca.

Jedno od najčešćih pitanja jeste da li ovakav kredit mogu uzeti studenti, nezaposlena lica ili građani koji rade na crno. Odgovor je nažalost negativan, jer je jedan od ključnih uslova za odobravanje kredita u Srbiji upravo dokaz o zaradi, bilo da je u pitanju plata ili penzija. Banke pritom odobravaju kredite i građanima koji rade na određeno, ali im pritom poslednju ratu vezuju za istek radnog odnosa. Građani kojima bude odobren kredit će morati da potpišu izjavu i da je daju pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću.

Mesečna rata oko 4.100 dinara

Kolika će biti kamata, odlučiće svaka banka ponaosob. Ono što je sada situacija jeste da se keš krediti u bankama mogu uzeti po prosečnoj kamati od oko 10 do 12 odsto. I to bi u slučaju kredita od 90.000 dinara na dve godine značilo prosečnu mesečnu ratu od oko 4.150 dinara.

Dejan Gavrilović, predsednik organizacije potrošača Efektiva, kaže da banke pomenute kredite verovatno više odobravati sigurnijim klijentima. S tim u vezi banke će proveravati kreditnu istoriju dužnika, što znači da će u kreditnom birou gledati da li postoje kašnjenja u otplati drugih kredita, dugovanja po karticama, ukupnu zaduženost…

„Kada se 90.000 podeli na 24 meseca, rata je veoma mala, a kako se radi o preporuci NBS, banke nisu dužne da izvrše rezervacije u odnosu na to, što deluje stimulativno na njih da daju takve kredite“, kaže ekonomista Hasan Hanić, koji pretpostavlja da će izjava koja se potpisuje imati meničnu snagu.

A menica zapravo znači i garanciju u otplati, jer je banka u slučaju kašnjenja može aktivirati što bi automatski izazvalo prinudnu naplatu kod dužnika.