Burnout sindrom- Nova dijagnoza i razlog za bolovanje

Podeli:

Svetska zdravstvena organizacija uvrstila je stres na poslu u 11. izdanje priručnika Međunarodne klasifikacije bolesti, a njenu primenu najavila od naredne godine. Države članice SZO u zdravstvenim ustanovama treba da primenjuju ovu odluku od 1. januara 2022. a to znači i nova, veća prava za radnike kod lekara.

Kako je Srbija inače, članica Svetske zdravstvene organizacije, znači da će se primena ove odluke o „Burnout sindrom“ objektivno primenjivati u praksi i u našoj zemlji.

Svi su jedinstveni, stres na poslu kao dijagnozu treba uvrstiti u „šifarnik bolesti“ – jer je reč o dijagnozi koju treba lečiti.


– Da pojasnim, „Burnout“ sindrom je jedan od modernijih termina u organizacijskoj psihologiji i podrazumeva stanje psihičke i emocionalne iscrpljenosti, koje dovodi do smanjene efikasnosti na poslu- ističe Violeta Stamenković, medijator, Specijalista u oblasti zlostavljanja na radu-mobing.

Prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku RS, ukupan broj zaposlenih u drugom kvartalu 2021. godine, iznosi 2 270 394 lica, od toga broj zaposlenih u javnom sektoru 603894 lica. Važno je znati da svi imaju pravo na zaštitu od mobinga i zaposleni u radnom odnosu i ugovorno angažovani van radnog odnosa.

– Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu u primeni je preko 10 godina, a pokazalo se da zaposleni kao i poslodavci i pored jasno predviđenih pravila ponašanja nemaju sve potrebne informacije o ovoj pojavi- objašnjava Stamenković.

Ona apeluje na značaj prevencije kao najvažnijom i to: kroz podizanje svesti same javnosti i edukacija, javnih kampanja i informisanja, do pružanje pravne podrške i pomoći žrtvama mobinga kroz organe lokalne samouprave koja je organizovala pružanje besplatne pravne pomoći.

– Dobar način prevencije je i potez Republičke agencija za mirno rešavanje radnih sporova, koja je uvela novu telefonsku uslugu koja je dostupna 24 časa, „SOS MOBING“ i besplatan info broj 0800-300-601- kaže Stamenković.

– Korisno je organizovati edukacije na temu mobinga za zaposlene u organima lokalne samouprave, tačnije u gradskim upravama, javnim preduzećima, ustanovama, službama i drugim organima čiji je osnivač Grad. Na ovu temu imala sam jednodnevnu edukaciju krajem septembra za zaposlene u organima uprave Grada Novog Sada- ističe Stamenković.

Treba podići nivo svesti i znanja kod zaposlenih u gradskim organima o potrebi obezbeđenja zdrave i bezbedne radne okoline, odnosno bolje radne atmosfere čime će se doprineti unapređenju i zaštiti ljudskih i manjinskih prava i sloboda.

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga