Poljoprivrednici u Srbiji često ne koriste sredstva za zaštitu bilja na pravi način

Podeli:

Rezultati istraživanja ponašanja korisnika sredstava za zaštitu bilja u Republici Srbiji pokazali su da poljoprivrednici u Srbiji često ne koriste sredstva za zaštitu bilja na pravi način i da je neophodna edukacija kako bi se za tržište obezbedili zdravstveno ispravni proizvodi. Ovi i drugi zaključci predstavljeni su na današnjem panelu “Sredstva za zaštitu bilja u Srbiji i kako ih (zlo)upotrebljavamo?” u organizaciji Fondacije Ana i Vlade Divac uz podršku Privredne komore Srbije.


– Privredna komora Srbije je posvećena razvoju poljoprivredne proizvodnje i prerade hrane koje su jedan od najvažnijih ekonomskih potencijala Srbije. Korišćenje sredstava za zaštitu bilja je izuzetno važan deo biljne proizvodnje i utiče i na kvalitet i količinu prinosa, ali i na zdravlje proizvoda, a time i svih potrošača. Veoma je važno da se u Srbiji unapredi znanje poljoprivrednika kako bi ova sredstva koristili racionalno i u skladu sa propisima i za to je potrebno da im se pruže podrška i edukacija kako bi unapredili svoja znanja i prakse- poručio je Aleksandar Bogunović, sekretar Udruženja za biljnu proizvodnju i prehrambenu industriju Privredne komore Srbije.

Fondacija Divac je dala značajan doprinos razvoju privrede u Srbiji. Do sada je kroz različite projekte podržano 1200 poljoprivrednih gazdinstava i 150 preduzetnika sa više od 2 miliona evra na različite načine – putem nabavke opreme neophodne za početak proizvodnje ili uvođenje inovacija u proizvodnji kao i za različite edukacije i obuke. U 2021. godini Fondacija Divac podržala je više od 100 porodičnih poljoprivrednih gazdinstava sa više od 22 miliona dinara. Fondacija je u proteklih deset godina direktno pomogla više od 4.000 ljudi na selu.

Istraživanje ponašanja korisnika sredstava za zaštitu bilja u Republici Srbiji sprovedeno je u maju 2021. godine. U istraživanju koje su anketari sproveli u 116 opština u našoj zemlji učestvovalo je više od 1.000 poljoprirvednika širom Srbije sa ciljem da se stekne uvid u to kako mali farmeri koriste ova sredstva, te da se dođe do preporuka kako se ova oblast može unaprediti.

– Ključni nalaz našeg istraživanja je da naši poljoprivrednici često ne koriste sredstva za zaštitu bilja na pravi način, da ne koriste sredstva za ličnu zaštitu tokom prskanja i da mnogi od njih ne vide potrebu za edukacijom u ovoj oblasti. Tehnologije se menjaju, kao i zahtevi tržišta, i važno je da podržimo naše poljoprirvednike da unaprede svoja znanja i za tržište obezbede zdravstveno ispravne proizvode- zaključio je dr Goran Malidža sa Institut za ratarstvo i povrtrstvo iz Novog Sada.

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga