Uljana repica – izuzetno isplativa i tražena kultura!

Izuzetno visoke junske temperature pogoduju poljoprivrednicima, posebno onima koji se bave poslovima žetve. Privodi se kraju žetva ječma, prosečan prinos u Srednjem Banatu je oko 5 tona po jednom hektaru, ali veliki je posao pred poljoprivrednicima, jer je u toku žetva uljane repice.

Pod uljanom repicom u Srednjem Banatu, nalazi se oko 4 hiljade hektara i ono što je značajno jeste da je ove godine prinos sasvim solidan i kreće se oko 3 tone po hektaru. Zabeležili smo na njivama poljoprivrednog preduzeća “Borac” iz Šurjana, koji ove godine ima 230 hektara, prinos koji je veći od 3 tone i po rečima Jovana Veselinovića, direktora ovog preduzeća, oni već godinama seju uljanu repicu jer je to izuzetno isplativa biljna kultura.

Naime, poznata je i ovogodišnja cena uljane repice i već sada iznosi 36 dinara za kilogram. Ako se to uporedi sa cenom kukuruza, pšenice i suncokreta, postaje očigledno da je daleko isplativije saditi uljanu repicu u odnosu na te biljne kulture.

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.