U planu izgradnja mosta i najatraktivnijeg poslovno-stambenog kompleksa u centru grada

Izmene plana regulacije Zrenjanina omogućavaju razne novine. Među njima je stvaranje preduslova za izgradnju potpuno novog mosta koji bi povezivao naselje Berbersko sa ulicama Majora Gavrilovića i dr Kornela Radulovića. Naravno, za realizaciju istog je potrebno pripremiti idejni projekat sa tehničkim podacima. Takođe je neophodno obezbediti sredstva za izgradnju mosta i za eksproprijaciju građevinskog zemljišta u privatnoj svojini.

Kako je za RTV Santos potvrdio direktor Javnog preduzeća za urbanizam, Jovan Cvetić, akcenat je stavljen na industrijske zone, posebno na “Jugoistok”. U zavisnosti od investitora realizovaće se razvijanje ovog industrijskog dela grada.

Određena novina je i omogućavanje izgradnje poslovno-stambenog kompleksa ili pojedinačnih zgrada u nekadašnjem industrijskom delu u centru grada, gde se nalazila pivara i fabrika čarapa u ulicama Vojvode Petra Bojovića i Carice Milice.

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.