Царска бара

Podeli:

Влада Србије уредбом је поставила за новог управљача специјалним резерватом природе ’’Царска бара’’ јавну установу ’’Резервати природе’’ Зрењанин. Након 18 године из руку приватника прешло је у надлежност Града Зрењанина.

Поред ’’Царске баре’’, ’’Перлеска бара’’ и ’’Тигањица’’ су први степен где је човеков улазак немогућ. Може да се уђе само уз посебну дозволу ’’Покрајинског завода за заштиту природе’’ и то искључиво у научно- истраживачке сврхе. 4726 хектара је површина самог резервата и режими заштите су први, други и трећи степен и тренутно се налазимо у трећем степену. Биодиверзитет ’’Царске баре’’ је огроман полазећи од флористичког састава који броји преко чак 5 стотина различитих врста биљака, 250 различитих врста птица на сеобама чак 2-3 хиљаде патака, гусака.

На ’’Царској бари’’ се гнезди свих 8 врста eвропских чапљи. Поред барских птица ту су и шумске птице као и птице које су у тршћацима. Карактеристика за ово плавно подручје јесу гњурци, корморани, сиве и беле чапље, орао белорепан који је карактеристичан и строго заштићена врста. Што се сисара тиче, дивља мачка је присутна у резервату, текуница такође која је строго заштићена врста а водена станишта настањује и видра.

Рибочуварска служба је приликом првог изласка на воду затекла једну неправилност. Пронашли су три мреже дужине 90м . Велика је крађа рибе нарочито пред крсне славе и према томе ће чуварска служба ’’Резервати природе’’ бити даноноћно дежурна. Чуварска служба опремљена је са најмодернијом опремом у коју спадају ноћни двогледи, ноћне камере, дронови, чамци, електромотори..све оно што је потребно за једну озбиљну чуварску службу.

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga