Ranko Hrnjaz: “Novi zakon o radu predstavlja povratak u robovlasništvo”

Nezavisni sindikat javnih službi Vojvodine u liku svog predsednika Ranka Hrnjeza, kritikovao je danas pokušaj aktuelne Vlade i pojedinih ministara da donesu novi Zakon o radu koji će biti po meri kapitala a protiv interesa radnika. Aktuelna vlast ima strah od donošenja ovakvog zakona i sada se traži povod za prevremene izbore u Srbiji, smatra Hrnjaz. Ovaj predlog zakona nema nikakve veze sa evropskim zakonodavstvom i predstavlja povratak u robovlasništvo, smatra Hrnjaz.

 

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.