Visoka škola strukovnih studija Kikinda

Podeli:

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi dobila je akreditaciju studijskog programa Specijalističke strukovne studije – strukovni vaspitač – specijalista u okviru polja društveno-humanističkih nauka za 50 studenata, na period od pet godina. „Specijalističke strukovne studije realizuju se preko stručnih metodičkih oblasti (Metodika razvoja govora, Inkluzivno vaspitanje, Metodika fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, Metodika upoznavanja okoline, Metodika likovnog vaspitanja, Metodika kulture pokreta i muzike). Konkurs će biti otvoren do 1. oktobra 2014. godine. Kandidati ne polažu prijemni ispit, već će biti rangirani na osnovu modula za koji se opredele i na osnovu prosečne ocene u prethodnom periodu studiranja“ – izjavila je dr Tamara Grujić, direktorka ove ustanov. Školarina za specijalističke studije iznosi 80.000 dinara i može se platiti u osam mesečnih rata.

Cvix-5142

U toku je konkurs i za doškolovanje za kandidate koji su završili dvogodišnju višu školu za vaspitače. Školarina za doškolovanje iznosi 48.000 dinara i može se platiti u osam mesečnih rata.

Prijavljivanje kandidata je do 01. oktobra 2014. godine, od 9.00 do 14.00 časova.

К о н т а к т: Светосавска 57, 23300 Кикинда; Тел/факс 0230/22-423

E: mail – vsov@businter.net

Internet str. www.vaspitacka.edu.rs

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga