Više miliona za obnovu škola u Zrenjaninu

Podeli:

Pokrajinska vlada i Grad Zrenjanin izdvojili su ove školske godine višemilionske iznose za ulaganja u školske objekte i infrastukturu, a u pitanju su ulaganja i davanja mimo redovnih.

Reč je o rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji ili investicionom održavanju školskih objekata.

U osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj“, u zrenjaninskom naselju „Šumica“ u toku su obimni zanatski radovi na zameni kompletne stolarije i ugrađuje se 144 novih prozora i pet ulaznih vrata.

Grad Zrenjanin izdvojio je za tu namenu iz budžeta sedam miliona dinara.

Stolarija u toj školi nije obnavljana od 1963. godine, kada je školska zgrada i sagrađena.

Nakon zamene svih prozora i vrata, planira se i uređenje zidova učionica i hodnika, kao i fasade.

Grad je ove školske godine sredstvima u iznosu od 1,4 miliona dinara finansirao i radove na sanaciji kompletnog sprata – potkrovlja u Ekonomsko-trgovinskoj školi „Jovan Trajković“.

Radovi su izvedeni u četiri učionice, jednom kabinetu i hodniku, a obuhvatili su sanaciju plafona, uz izolaciju i spuštanje plafona, zamenu električnih instalacija i rasvete.

Tehnička škola u Zrenjaninu bogatija je za motorno vozilo – automobil marke „dačija sandero“ i to kao novo nastavno sredstvo s obzirom da se tu školuju kadrovi za zanimanja u oblasti saobraćaja.

Za nabavku vozila izdvojeno je oko 1,3 miliona dinara, a koristiće se za obuku tehničara drumskog saobraćaja.

U dečjem vrtiću pri melenačkoj osnovnoj školi „Dr Boško Vrebalov“ izvršena je zamena dva dotrajala gasna kotla za nove, sa zidnim izvodom, čime su znatno poboljšani uslovi boravka za više od sto mališana iz najvećeg naseljenog mesta na gradskoj teritoriji.

Za tu namenu je iz gradskog budžeta opredeljeno 300.000 dinara.

Pokrajinska vlada je na osnovu konkursa Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice pre nekoliko dana opredelila 11,7 miliona dinara za finansiranje i sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investiciono održavanje objekata tri osnovne i dve srednje škole na teritoriji Grada Zrenjanina.

Najviše sredstava, 3,1 milion dinara, dobila je EGŠ „Nikola Tesla“, za radove na fasadi dela zgrade škole, dok će Srednja poljoprivredna škola, sredstvima u iznosu od 2,9 miliona dinara izvršiti adaptaciju dela školske zgrade.

Osnovna škola „Slavko Rodić“ u Lazarevu dobila je tri miliona dinara za finansiranje tekućeg održavanja sanitarnih čvorova, OŠ „Sonja Marinković“ iskoristiće 1,8 miliona dinara za zamenu prozora, u okviru druge faze investicionog održavanja, dok je OŠ „Servo Mihalj“ opredeljeno 860.000 dinara za održavanje objekta sportske sale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvor:Tanjug

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga