Skupština grada Zrenjanina imenovala predsednika, članove i sekretara Gradske izborne komisije i njihove zamenike

Podeli:

Sazvana za danas po hitnom postupku, Skupština grada Zrenjanina održala je u velikoj sali Kulturnog centra Zrenjanina 17. sednicu, sa jedinom tačkom dnevnog reda – Predlogom Odluke o razrešenju i imenovanju predsednika, članova, sekretara i njihovih zamenika Gradske izborne komisije grada Zrenjanina u stalnom sastavu. Sednicom je predsedavao Čedomir Janjić, a u radu je učestvovao 41 odbornik.   

Potreba za hitnim sazivanjem sednice usledila je nakon stupanja na snagu novog Zakona o lokalnim izborima (“Sl. glasnik RS”, broj 14/22) i propisanim rokom za obrazovanje nove lokalne izborne komisije. Članom 96. Zakona propisano je da Skupština obrazuje izbornu komisiju u skladu sa ovim zakonom u roku od sedam dana od njegovog stupanja na snagu. Zakon o lokalnim izborima je stupio na snagu 8. februara 2022. godine, odnosno narednog dana od dana kada je objavljen u “Službenom glasniku Republike Srbije”. 

 U trenutku stupanja na snagu Zakona, na teritoriji Grada Zrenjanina ima 100.967 birača upisanih u Jedinstveni birački spisak, te u skladu sa članom 18. stav 1. Zakona, Gradsku izbornu komisiju grada Zrenjanina u stalnom sastavu čine predsednik, 10 članova, zamenik predsednika i 10 zamenika članova.

Sastav Gradske izborne komisije određen je srazmerno zastupljenosti odbornika koji pripadaju odborničkim grupama, s tim da ni jedna odbornička grupa ne može da predloži više od polovine članova i zamenika članova izborne komisije u stalnom sastavu. U skladu sa navedenim, pravo da predloži lica u Gradskoj izbornoj komisiji pripalo je sledećim odborničkim grupama: – Odborničkoj grupi ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU sa 42 odbornika pripada pravo da predloži – predsednika i četiri člana i njihove zamenike, 
– Odborničkoj grupi SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE – JEDNISTVENA SRBIJA – sa 11 odbornika pripada pravo da predloži dva člana i tri zamenika člana, 
– Odborničkoj grupi VOJVOĐANSKI FRONT – LIGA SOCIJLDEMOKRATA VOJVODINE – sa 4 odbornika pripada pravo da predloži jednog člana i njegovog zamenika, 
– Odborničkoj grupi DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE – sa 4 odbornika pripada pravo da predloži jednog člana i njegovog zamenika 
– Odborničkoj grupi SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – sa 3 odbornika pripada pravo da predloži jednog člana i njegovog zamenika. 
– Pravo da predloži jednog člana Gradske izborne komisije u stalnom sastavu pripada i grupi od 2 odbornika sa izborne liste “SUVERENISTI“ podnosioca grupe građana “DOSTA JE BILO – SAŠA RADULOVIĆ“. U Gradsku izbornu komisiju grada Zrenjanina u stalnom sastavu Skupština grada imenovala je:1) za predsednika Jovan Stankov, advokat,
 – za zamenika predsednika Ivana Popov, dipl. pravnik, 2) za člana Ivana Kojčić, dipl. pravnik,
 – za zamenika člana Jelena Pirić, dipl. pravnik,
3) za člana Jelena Tabački, dipl. pravnik,
 – za zamenika člana Jelena Gogić, dipl. pravnik,
4) za člana Goran Milivojev, dipl. pravnik,
 – za zamenika člana Jelena Nikolić, dipl. pravnik,5) za člana Ljubiša Rikalo, advokat,
 – za zamenika člana Ivan Todorov, dipl. pravnik,
6) za člana Milan Mrkšić, dipl. pravnik,
 – za zamenika člana Jelena Pavićević, dipl. pravnik,
7) za člana Nemanja Gavranić, advokat,
 – za zamenika člana Tanja Grahovac, pravnik,
8) za člana Slavko Živa, advokat,
 – za zamenika člana Branislava Jovanov, dipl. pravnik,
9) za člana Sredo Pajić, dipl. ekonomista,
 – za zamenika člana Ljubomir Erdeljan, dipl. ekonomista,
10) za člana Marija Bodo Poturica, vaspitač,
 – za zamenika člana Šandor Nađ, administrativni radnik,
11) za člana Irena Solarov, dipl. pravnik,
 – za zamenika člana Miodrag Laništanin, dipl. analitičar, 12) za sekretara Svetlana Grujić, dipl. pravnik,
 – za zamenika sekretara Đina Darijević, dipl. pravnik

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga