Saznajte koja je konačna odluka gradskog veća u vezi sa splavom

Podeli:

Doneta je konačna odluka u vezi sa splavom koji se nalazi na gradskom jezeru.

Gradsko veće je donelo konačnu odluku

Ožalbenim rečenjem nalaže se Novaković Nikoli iz Zrenjanina, da ukloni plutajući ugostiteljski objekat postavljen na delu vodnog zemljišta, na jezeru br. 3, u sklopu jezerskog sistema Begejska petlja, u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Istim rešenjem određeno je da ukoliko vlasnik predmetnog objekta u ostavljenom roku ne ukloni plutajući ugostiteljski objekat sa navedene lokacije, izvršiće se prinudno uklanjanje preko drugog lica, a na teret stranke.

Na navedeno rešenje žalilac Novaković Nikola je blagovremeno uputio žalbu, koja je predata putem preporučene pošiljke dana 07.03.2018.

S obzirom da na osnovu člana 115. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama proizilazi da svi ugovori koji su zaključeni sa javnim vodoprivrednim preduzećima o korišćenju vodnog zemljišta ističu istekom oka na koji su zaključeni, a najkasnije 31.12.2017. godine, te se smatra da je ugovor sa aneksom, koji je žalilac imao sa JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad, istekao 31.12.2017.

Danom prestanka važenja navedenog ugovora i aneksa, prestala je i važnost i Rešenja br. IV-05-01-350-60/2014, od 04.09.2015. kojim je odobreno korišćenje dela obale i vodenog prostora za postavljanje plutajućeg ugostiteljskog objekta na Jezeru br. 3.

Splav na Jezeru br. 3

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga