Rezultati rada PPU Zrenjanin za 2023. godinu

Podeli:

Tokom 2023. godine, na području Policijske uprave u Zrenjaninu ostvareno je povoljno stanje bezbednosti.
Evidentirano je manje krivičnih dela, nije bilo težih narušavanja javnog reda i mira pored održanog velikog broja javnih okupljanja, a u oblasti bezbednosti saobraćaja zabeležen je manji broj saobraćajnih nezgoda u odnosu na isti period prošle godine.
U oblasti suzbijanja kriminaliteta evidentan je trend smanjenja obima ove negativne pojave. Ukupan broj otkrivenih i registrovanih krivičnih dela smanjen je za oko 13,5% u odnosu na prošlu godinu. Tokom 2023. godine evidentirano je 2239 krivičnih dela, dok je 2022. godine evidentirano 2586 krivičnih dela izvršenih na području Policijske uprave u Zrenjaninu.
Nadležnim tužilaštvima podnete su krivične prijave protiv 1494 osoba, među kojima je 135 maloletnih izvršilaca krivičnih dela. Ukupno je uhapšeno i zadržano 57 lica.
Od najtežih krivičnih dela, tokom 2023. godine, evidentirana su 2 krivična dela ubistva, 17 krivičnih dela nanošenja teških telesnih povreda, dok je tokom 2022. godine evidentirano jedno teško ubistvo i 28 krivičnih dela nanošenja teških telesnih povreda.
Broj krivičnih dela protiv imovine u odnosu na 2022. godinu smanjen je za oko 16%. Ovo su istovremeno i najdominantnija krivična dela na području Policijske uprave u Zrenjaninu, evidentirano ih je ukupno 980, što čini oko 46% od ukupno evidentiranih krivičnih dela iz oblasti opšteg kriminaliteta.
U strukturi imovinskih delikata sa oko 61% dominiraju krađe – 602 i teške krađe sa oko 21% – bilo ih je 203. Dakle, kao i ranije, najdominantniji oblik kriminaliteta na području Policijske uprave u Zrenjaninu predstavljaju krivična dela iz oblasti imovinskog kriminaliteta, pre svih krađe i teške krađe.

Broj krivičnih dela za nasilje porodici u odnosu na prethodne godine manji je za 7% i možemo govoriti o trendu smanjenja ove pojave, nakon višegodišnjeg trenda rasta, ovo je treća godina u kojoj se broj ovih dela smanjuje. Protiv 262 osobe podnete su krivične prijave, za izvršena krivična dela na štetu 312 osoba.
U najvećem broju slučajeva je reč o verbalnom nasilju i najčešće do nasilja dolazi između bračnih i vanbračnih supružnika, kao i dece i roditelja.

Kada je reč o suzbijanju krivičnih dela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga otkriveno je 195 krivičnih dela, a realizovano je 205 zaplena nedozvoljenih opojnih sredstava, u kojima je ukupno oduzeto 44 kilograma opojnih droga, najviše marihuane, heroina, kokaina i amfetamina i 891 komada raznih vrsta psihoaktivnih tableta pre svega ekstazija, amfetamina i raznih psihoaktivnih lekova.

Evidentirano je povećanje broja narušavanja javnog reda i mira, ukupno je evidentirano 745 prekršaja za koje su podneti zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka, dok je tokom 2022. godine evidentirano 675 ovakvih delikata. Imajući u vidu veliki broj javnih okupljanja i manifestacija koje su se održale tokom 2023. godine, ovakav trend je očekivan, a važno je istaći da ni na jednom javnom skupu nije došlo do narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, već se radilo uglavnom o prekršajima koji su čoinili pojedinci.
Strukturu prekršaja najčešće čini vređanje, vršenje nasilja, učestvovanje u tuči – 490 i nepristojno, drsko i bezobzirno ponašanje – 135. Najčešće, prekršaji se vrše na ulicama i trgovima – 279. Prijave su podnete protiv 766 osoba, od kojih je 72 maloletnika, a 282 su osobe koje su i ranije evidentirani kao izvršioci, takozvani povratnici.

Specifičnost tokom 2023. godine je bila posvećenost bezbednosti dece u školama. Ukupno su u školama u toku 2023. godine prijavljena 163 događaja, od kojih 7 događaja iz oblasti kriminaliteta, 138 događaja u kojima nije bilo elemenata krivičnog dela niti prekršaja, dostavljeno je 14 izveštaja tužilaštvu i 4 iz oblasti JRM.
Ukupno je u školama u toku 2022. godine prijavljeno 188 događaja, od kojih 27 događaja iz oblasti kriminaliteta, 148 događaja u kojima nije bilo elemenata krivičnog dela niti prekršaja, dostavljeno je 11 izveštaja tužilaštvu i 2 iz oblasti JRM.
Nije bilo narušavanja JRM-a koja bi zavredila pažnju javnosti kako u školama, tako ni na sportskim manifestacijama i javnim skupovima.


Pripadnici Odeljenja policije su od maja do decembra u ukupno 75 školskih objekata u kojima se odvija nastava, kroz aktivnosti koje su se odvijale putem angažovanja kako školskih policajaca, tako i ostalih policijskih službenika, kroz pozorničku, patrolnu, i druge oblike delatnost dali doprinos u nastojanjima da zrenjaninske škole predstavljaju bezbedno okruženje za učenike, roditelje i nastavno i drugo osoblje.
U oblasti bezbednosti saobraćaja došlo je do blagog poboljšanja stanja, koje se ogleda u smanjenju ukupnog broja saobraćajnih nezgoda. U 2023. godini, evidentirano je 418 nezgoda, dok je 2022. godine bilo 469. Broj nezgoda sa nastradalim licima je takođe smanjen sa 304 koliko ih je bilo evidentirano tokom 2022. godine, na 289 tokom 2023. Uprkos povoljnim trendovima u ovoj oblasti u saobraćajnim nezgodama na žalost, život je izgubilo 10 osoba, dok je u 2022. godine poginulo 16. U saobraćajnim nezgodama povređeno je 451 lice. Lake telesne povrede zadobilo je 382 lica, a teške 69. U 2023. godini, najugroženiji učesnici u saobraćaju su vozači motornih vozila, putnici i biciklisti. Najčešći uticajni faktori nastanka saobraćajnih nezgoda u 2023. godini bili su:

  • neprilagođena brzina – 123
  • neustupanje prvenstva prolaza – 109
  • upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola – 77

Na četiri deonice državnog puta prvog B reda koje prolaze kroz teritoriju PPU u Zrenjaninu, kao i na ostalim putevima na području Policijske uprave, pojačana je aktivnost saobraćajne policije i ostvareno je ukupno povoljno stanje bezbednosti.
Tokom 2023. godine na teritoriji koje pokriva PPU Zrenjanin prijavljeno je 23.290 stranih državljana. Strani državljani ponašali su se u skladu sa zakonodavstvom naše zemlje. Nije bilo podnetih zahteva za azil niti su registrivani slučajevi prekograničnog kriminala.


Uprkos višestrukom povećanju broja stranaca na području izazvanog talasom iregularnih migracija sa područja zemalja afroazijskog kompleksa, situacije izazvane ratom u Ukrajini, kao i velikim brojem stranaca koji rade na izgradnji velikih privrednih projekata, pre svega fabrike „Linglong“, područje PPU Zrenjanin koje između ostalog obuhvata i 96 km granice sa Republikom Rumunijom, predstavlja područje sa stabilnom situacijom u smislu boravka stranaca i iregularnih migracija. Nije bilo težih krivičnih dela ili narušavanja JRM izvršenih od strane stranaca, niti su evidentirana krivična dela ili prekršaji izvršeni na njihovu štetu. Takođe područje ne predstavlja kritično područje u smislu talasa iregularnih migranata, jer na području ne postoji prihvatni centar, a na granici sa Republikom Rumunijom u zoni odgovornosti PPU Zrenjanin ne postoje mnogobrojni kanali za prebacivanje migranata niti spada u najznačajnije pravce iregularnih migracija.


Ukupno stanje bezbednosti na području Policijske uprave u Zrenjaninu tokom 2023. godine ispoljavalo trendove opadanja rizika u svim ključnim oblastima bezbednosti, pa kroz iskazane trendove možemo uočiti kontinuirane karakteristike stabilnosti povoljnog stanja bezbednosti, ostvarenog kroz svakodnevno, plansko preduzimanje mera i sprovođenje aktivnosti od strane policijskih službenika Policijske uprave u Zrenjaninu, što je doprinelo stvaranju izraženijeg osećaja lične i imovinske sigurnosti građana na području, odnosno podizanju nivoa kvaliteta njihovog života.

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga