Oglasio se investitor i stručni tim Fabrike vode

Podeli:

 

Investitor i stručni tim Fabrike vode oglasio se saopštenjem koje prenosimo u potpunosti. 

„Investitori i stručni tim iz Izraela odgovorno i stručno tvrde da je Fabrika vode rešenje za pijaću vodu u Zrenjaninu. Fabrika vode je jedini način da zrenjaninci u svojim domovima dobiju pijaću vodu, odnosno da odmah krene sa radom.

Izveštaj koji su sačinili zaposleni u JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin o radu Fabrike vode i posle više zahteva i molbi da nam se dostavi, nismo dobili na uvid. Stoga smo se odlučili da odgovaramo na obaveštenje koje je objavljeno na zvaničnom sajtu pomenutog preduzeća.

U konkursnoj dokumentaciji javne nabavke broj 34/2014, predviđeno je 37 tehničkih uslova koje Fabrika treba da ispuni. Prema obaveštenju, komisija „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin je razmatrala 34 tehnička uslova i ustanovila da Fabrika nije ispunila ni jedan. 

Suštinski komisija je ispitala 26 tačaka, jer je 8 tehničkih uslova bilo predmet prethodnih provera i konstatovano je da ih je Fabrika uspešno realizovala.

Prema saopštenju, stvara se utisak da Fabrika nije davala vodu u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. U toku nadzora komisije „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin izvršeno je 105 analiza vode, od kojih su 92 bile u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Ovu tezu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin zasniva na samo 13 uzoraka(od kojih je Fabrika dobila samo 3) koji nisu u skladu sa Pravilnikom, kao i na 36 uzoraka gde su pojedini parametri prema njihovim rečima bili na gornjoj granici dozvoljenih vrednosti. Smatramo da ukoliko pojedini parametri nisu prešli granicu maksimalnih dozvoljenih vrednosti su samim tim u skladu sa Pravilnikom.

Naš partner u ovom poslu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin do sada nije imao zvaničnih primedbi na kvalitet vode koja izlazi iz našeg postrojenja. U prilog ovoj tvrdnji ide činjenica da je JKP redovno plaćao usluge prečišćavanja vode Fabrici. Kao i obaveštenje od strane JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin da su saglasni da su se stvorili uslovi za povećanje cene prečišćene vode. (Prilog vam dostavljamo na uvid)

Takođe, jedna od stvari koja se može videti u saopštenju jeste informacija da Fabrika vode nema priključak na atmosfersku kanalizaciju. Ova informacija je u koliziji sa Potvrdom od dana 12.02.2019. godine koju su potpisali V.D. direktora Predrag Bodiroga i član komisije koja je utvrđivala nedostatke u Fabrici vode, tehnički direktor Srđan Bogaroški, a u kojoj piše da je postrojenje priključeno na atmosfersku kanalizaciju. Priloge uz odgovor je moguće pogledati u linku. 

Još jedna stavka koju je komisija „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin navela da nije ispunjena je da dezinfekciju vode ne vršimo na predviđen način. Dezinfekciju prečišćene vode radimo sa natrijum-hipohloritom, koji koristi i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin kada oni vrše vodosnabdevanje grada. U ugovoru koji smo potpisali sa JKP „Vodovod i kanalizacija“, pod tačkom 11.6. jasno piše:

“Izvršilac je ovlašćen da u toku trajanja ugovora, bez saglasnosti i uz obaveštavanje Naručioca, samostalno promeni tehnološki proces prerade, opremu i uređaje, a uz jedini i isključivi uslov da izmene garantuju ispunjenje osnovne obaveze Izvršioca ugovorene u članu 4, tačka 4.3. ovog ugovora.”

U saopštenju se takođe navodi da za pojedine tehničke uslove nisu dobijene izjave od strane odgovornog lica iz Fabrike vode, koje je trebalo dostaviti nakon monitorniga od 30 dana. Međutim zbog incidenta koji se dogodio u Fabrici dana 14.12.2020. godne, monitoring je prekinut, pa je komunikacija u vezi sa sačinjavanjem ovog izveštaja obustavljena. Fabrika vode je u svakom trenutku bila otvorena za  saradnju, te je komsijia mogla da utvrdi činjenice vezane za tražene izjave.

Glavni projekat zaštite od požara u momentu kada je komisija tražila na uvid, nalazio se kod lica zaduženog za zaštitu od požara. Glavni projekat zaštite od požara je sačinjen dana 23.08.2017. godine. (Prilog Vam dostavljamo na uvid)

Dakle, navodi da Fabrika nije ispunila ni jedan uslov, nisu tačni.

Zbog transparentnosti poslovanja Fabrike, javnosti dajemo na uvid dokaze o ispunjenosti tehničkih uslova“, navodi se u saopštenju Fabrike vode.  

 

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga