Oglašavanje opasnog područja – artiljerijska gađanja u zoni Tise kod Titela od sutra

Podeli:

Vojska Srbije – Vojna pošta Novi Sad obaveštava javnost da će se u periodu od utorka, 21. septembra, do petka, 24. septembra 2021. godine, u vremenu od 08.00 do 14.00 časova, vršiti artiljerijska gađanja ciljeva na kopnu i vodi u zoni reke Tise, uzvodno od Titela.

Na 10. i 22. plovnom kilometru r. Tisa navedenog dana biće postavljeni čamci (brod) sa starešinama čija naređenja i upozorenja moraju svi disciplinovano izvršavati. Zabrana plovidbe biće regulisana u skladu sa Pravilnikom o plovidbi na UPP i osnovnim odredbama o plovidbi na Dunavu isticanjem znaka zabrane A.1 (zabranjen prolaz), a prestanak zabrane isticanjem znaka obaveštenja E.1 (slobodan prolaz).

Završetak gađanja označiće se skidanjem crvenih barjaka i povlačenjem obezbeđenja.

Upozorava se stanovništvo da je najstrožije zabranjeno prikupljanje i diranje neeksplodiranih zrna i njihovih delova jer su ista OPASNA PO ŽIVOT. U slučaju nailaska na takva zrna svako lice je dužno da odmah obavesti najbliže organe MUP-a ili vojne vlasti.

Svako lice koje pretrpi materijalnu štetu nastalu zbog pogodaka, dostaviće prijavu, najkasnije do 30.09.2021. godine komandi Vojne pošte broj 2827 Novi Sad. Sve prijave podnesene posle naznačenog roka neće se uvažavati. Svaka prijava mora da sadrži sledeće podatke: ime i prezime oštećenog, odnosno naziv ustanove, mesto stanovanja, datum i vreme kada je pričinjena šteta, prirodu štete i novčani iznos koji se traži kao naknada za pričinjenu štetu. Komanda VP 2827 Novi Sad saopštiće oštećenom licu mesto, datum i vreme sastanka sa komisijom za procenu nastale štete.

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga