Od ponedeljka primena novih disciplinskih mera u školama, moguće prijave i protiv roditelja

Podeli:

Pravilnik o društveno-korisnom radu Ministarstva prosvete, koji predviđa nove kaznene mere za one učenike koji u školu donesu alkohol, drogu, tuku drugu decu, uništavaju školsku imovinu ili dopišu ocenu u dnevnik, stupio je juče na snagu, a počeće da se primenjuje od ponedeljka.

Ministarstvo prosvete je u vezi sa Pravilnikom o disciplinskim merama u školama saopštilo da te mere „ni u kom slučaju nisu kazne“, već da je reč o „aktivnostima koje su dopuna vaspitnom radu sa učenicima“. Ministarstvo za N1 navodi da mere disciplinovanja koje su za kritičare dokumenta sporne, ni u kom slučaju nisu kazne, nego da je reč o „aktivnostima koje su dopuna vaspitnom radu sa učenicima“.
Kažu i da će se one odvijati isključivo u satima radnog vremena nastavnika i pedagoga, kao i da su u izradi propisa učestvovali predstavnici nastavnika i roditelja, te da je Pravilnik u potpunosti u skladu sa važećim Zakonom iz 2017. godine.
Novim pravilnikom, dosadašnjem sistemu ukora dodaje se i takozvani „društveno-koristan rad“ – za svaki prestup, biraće se odgovarajući radni zadatak sa liste koju je preporučilo Ministarstvo. Takozvani „društveno-korisni zadaci“ dodeljivaće se po principu teži prestup – stroža kazna.
Blaže mere propisuju se za nošenje neprikladne odeće, prljanje školskih prostorija, ometanje nastave i slično. U teže prestupe spadaju psihičko i fizičko nasilje, prepravljanje ocena u dnevniku, donošenje alkohola, narkotika, pirotehnike, pa čak i oružja.
Kazne za teže prestupe mogu biti čišćenje podova, ili učešće u aktivnostima kroz koje se uči izbegavanje problematičnog ponašanja. Problematični učenici mogu da se iskupe i radom u organizacijama poput Crvenog Krsta ili Svratišta.
Učenik koji pretuče vršnjaka moraće da pomogne povređenom drugu, ukoliko mu on dozvoli, da mu nosi torbu i zajedno sa njim radi domaće zadatke.
Društveno-koristan rad trajaće od 15 do 45 minuta dnevno, a u rad će biti uključeni i roditelji učenika.
Ukoliko učenik odbije da učestvuje u društveno-korisnom, odnosno humanitarnom radu, u Ministarstvu prosvete kažu da će roditelj snositi odgovornost u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Zakonom je predviđeno da škola podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno krivičnu prijavu radi utvrđivanja odgovornosti roditelja.
Angažovanje učenika će se uzimati u obzir i prilikom utvrđivanja ocene iz vladanja.

 

 

Autor: Tanjug, N1

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga