Nema više duplih naknada, evo koje se sve ukidaju

Podeli:

Skupština Srbije usvojila je Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara čime se unapređuje transparentnost sistema javnih prihoda.

Takođe, obezbeđuje se predvidivost troškova poslovanja privredi. Zakon otklanja mogućnost naplate naknada više puta po istom osnovu.

Ukinuće se naknada za biogoriva, za obavezne rezerve prirodnog gasa, za prekomerno korišćenje javnog puta, kao i za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa javnog puta.

U okviru naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine brisano je utvrđivanje te naknade po osnovu prava svojine na nepokretnosti, odnosno zakupa, ili korišćenja nepokretnosti koja se trenutno utvrđuje prema površini stambenog, odnosno poslovnog prostora, odnosno zemljišta za obavljanje delatnosti.

Primena naknade odložena je do 1. marta 2019. godine, do kada će biti donet podzakonski akt.

Za period januar februar 2019. godine, naknada će se utvrđivati prema visini iz 2018. godine.

S druge strane, uvodi se naknada za unapređenje energetske efikasnosti radi omogućavanja izvršenja međunarodnih obaveza u vezi ostvarivanja ciljeva propisanih zakonom kojim se uređuje efikasno korišćenje energije.

 

 

 

IZVOR: TANJUG 

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga