„Određeni broj banaka se obratio NBS povodom pojedinih aspekata primene ove mere, jer efikasna procedura uz razumnu rizičnost, pogoduje i samim bankama, tako da očekujemo da će banke iskoristiti date mogućnosti“, navodi se u NBS. Dodaju i da je predlog za ovakve kredite potekao od strane samih banaka.

Za otplatu 2 godine

Krediti preko izjave građana, zbog toga nazvani i krediti na reč, koje bi građani mogli da otplaćuju najduže 24 meseca kao mogućnost da ih banke ponude postoje od kraja avgusta.
Ekonomisti ih uzimaju za rizičnije proizvode, zbog čega kako ocenjuju, treba očekivati i teže odobravanje i veću kamatu od redovne.
U slučaju da se banke ipak odluče na ovakve pozajmce, o kamati će odlučivati pojedinačno. Trenutno se keš krediti u bankama mogu uzeti po prosečnoj kamati od 10 do 12 odsto, i to bi u slučaju kredita od 90.000 dinara na dve godine značilo prosečnu mesečnu ratu od oko 4.150 dinara.U odluci NBS se navedi da se proizvodi ove vrste mogu odobravati samo do kraja 2021. godine.

Kamate nikad niže

Keš krediti mogli su 2010. godine da se uzmu sa kamatom od prosečnih 26 odsto, pet godina kasnije kamata je pala na 18 odsto, a u januaru 2017. stigla je do 11 odsto, prema zvaničnim podacima Narodne banke Srbije. Danas se dinarski gotovinski zajmovi mogu naći i po kamati od 8-9 procenata, što praktično znači da su kamate u roku od pet godina prepolovljene.
Kako to izgleda u praksi? Ako ste 2010. godine želeli da uzmete keš kredit od 500.000 dinara, sa rokom otplate od 5 godina, mesečna rata bi vam iznosila oko 15.000 dinara. Ukoliko isti zajam uzmete danas, banci ćete mesečno vraćati nešto više od 10.000 dinara.