Na taj način napraviće se pravni okvir koji će omogućiti redovnim policajcima da kažnjavaju nenošenje maske na licu mesta, a komunalnim milicajcima i inspektorima dati uz to i ovlašćenja sanitarnih inspektora, a naplata kazni za recimo onima koji ne nose makse, izricaće se na licu mesta, kao što to funkicioniše kod na primer nepropisnog parkiranja.

To znači da će moći da sankcionišu svako nepridržavanje protivepidemioloških mera od nepoštovanja fizičke distance preko nenošenja zaštitne opreme do neodstatka dezinfekcionih sredstava i sličnog u kafićima, restoranima, klubovima…

Tako će se konačno stvoriti mogućnost da se rigorozno sprovode mere Kriznog štaba jer sve do sada je ličilo na “začarani krug” u kome su te odluke, primera radi, u Beogradu mogli u potpunosti da primene samo četiri republička sanitarna inspektora!

A samo republički sanitarni inspektori prema postojećim propisima imaju ovlašćenja da kažnjavaju svako nepridržavanje protivepidemioloških mera, a to podrazumeva i zatvaranje noćnih klubova kao legla zaraze.

Vučić: Oštro ćemo sankcionisati one koji ne poštuju mere

I predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je izjavio da nove mere za sprečavanje širenja koronavirusa nisu bile tema na sastanku sa direktorima kovid bolnica, jer je to u nadležnosti Kriznog štaba, ali je najavio da će se oštro sankcionisati kršenje do sada uvedenih mera.

– Oštro ćemo sankcionisati one koji ne poštuju uvedene mere i to ćete već u danima koji su pred nama moći da vidite. Drugi izbor nemamo, ne možemo da zatvorimo našu ekonomiju – rekao je Vučić.

Dva ključna zakona prvi zadaci novog skupštinskog saziva

Da će izmene Zakona o prekršajima i izmene Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti biti jedan od prvih zadataka nove skupštine potvrdili su juče generalni sekretar zakonodavnog tela Veljko Odalović i zamenica sekretara Vlade Srbije i član radne grupe za imenu Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Tamara Stojčević.

Kako je rekao Odalović, aktuelni zakon nije mogao da predvidi ovo što se dešava u Srbiji i svetu povodom pandemije i da „moramo da se prilagodimo novim problemima“.

– Morate imati pravni okvir da bi organi koji postupaju imali ovlašćenja da po tome postupaju – rekao je Odalović i dodao da na osnovu postojećeg Zakona o prekršajima ne mogu da se izriču kazne zbog nepoštovanja mera protiv širenja epidemije.

S druge strane, izmenama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti daće se šira, gore već opisana, ovlašćenja redovnim policajcima i komunalnim milicajcima i ispektorima.

Kazna za maske na licu mesta, nema više suđenja

To znači, da će izmenama oba zakona, mandatnu kaznu od 5.000 dinara za nenošenje maske moći da izriču i redovni policajci i to na licu mesta. Dakle, onaj koga policajac zatekne bez maske u zatvorenom prostoru i napiše mu kaznu imaće mogućnost da odmah ili u roku od osam dana plati upola manje (2.500 dinara) dana ili podnese zahtev za sudsko odlučivanje u tom roku.

– Prekršajnim nalogom moći će da se izrekne mandatna kazna od 5.000 dinara fiizičkom licu zbog nenošenja maske – ukazala Stojčević govoreći o izmena Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Zakonom su već predviđene više kazne za pravna i odgovorna lica koja ne obezbede uslove u svom objektu, poput razmaka između stolova u ugostiteljskim objektima, ili nepostojanja korona redara i one se takodje ne menjaju.

– Prekšajni nalog funkcionisaće poput onog koji plaćamo i kod nepripisnog parkiranja – u roku od 8 dana moći će da se plati pola kazne, navodi Stojčević.

Precizira se i pojam kućnog karantina

U Zakonu će takođe biti preciziran pojam kućnog karantina – dodala je Stojčević.

Naglasila je da su ovo samo hitne izmene, ukazujući da ovaj Zakon mora da bude usklađen sa preporukama i pravilnicima Svetske zdravstvene organizacije.

Ona očekuje da će se predlog izmena naći pred vladom Srbije sledećeg četvtka, odnosno zajedno sa rebalansom budžeta, a potom i pred poslanicima Skupštine Srbije radi usvajanja.

Kazne mogu biti i zatvorske

Kako smo već pisali, ako lice ne plati kaznu u roku od osam dana ili ne podnese zahtev za sudsko odlučivanje, u sud stiže konačan nalog na izvršenje. Takav nalog izvršava se tako što se kažnjenom obustavi deo zarade preko poslodavca, blokira račun do naplate kazne ili se izrečena novčana kazna menja za rad u javnom interesu (osam sati rada u javnom interesu za 1.000 dinara) ili kaznu zatvora po principu jedan dan zatvora jednak kazni od 1.000 dinara.

Takođe, izmenama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti još šira ovlašćenja dobiće komunalni milicajci i komunalni inspektori. Oni će imati praktično ista ovlašćenja koja trenutno imaju republički sanitarni inspektori. Podsećanja radi, do sada su komunalni milicajci i komunalni inspektori mogli da pišu kazne samo zbog nepoštovanja radnog vremena i to na osnovu Zakona o ugostiteljstvu. A sada će moći da kažnjavaju pravna lica i zbog kršenja protivepidemioloških mera što znači da će zbog toga moći i da, u krajnjem, zatvaraju kafiće, restorane, klubove…

Postoje klubova gde niko od gostiju ne poštuje nijednu odluku Kriznog štaba

Koliko je sprovođenje protivepidemioloških mera trenutno teško najbolje se vidi u Beogradu gde su osvanuli i snimci noćnog provoda iz jednog od klubova gde praktično niko od gostiju ne poštuje nijednu odluku Kriznog štaba.

Razlog zašto je to praktično svakodnevnica u prestonici leži upravo u sadašnjem Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti prema kome kazne zbog nepridržavanja protivepidemioloških mera, konkretno u noćnim klubovima, mogu da izreknu samo republički sanitarni inspektori. A njih je toliko malo da je u Beogradu u akcijama kontrole u prethodna dva i po meseca učestvovalo tek slovima i brojem četiri republička sanitarna inspektora! Uz njih kontrolu poštovanja protivepidemioloških mera u prestonici u prethodna dva i po meseca vršilo je 18 turističkih, ekoloških i komunalnih inspektora koji ne mogu da izriču sankcije za nepridržavanje anti-Covid mera već mogu da kažnjavaju nepoštovanje radnog vremena, buku i slično…

Takođe, njima je pomagao i 31 komunalni milicajac. Ako se ima u vidu da samo u Beogradu ima na hiljade ugostiteljskih objekata onda je jasno da toliko mali broj inspektora, od kojih mnogi imaju ograničena ovlašćenja, ne mogu da kažnjavaju većinu, a kamoli sve slučajeve neodgovornog ponašanja u vezi sa borbom protiv Covida 19.

Kazne za nepoštovanje protivepidemioloških mera:

  • 50.000-150.000 dinara za fizičko lice
  • 50.000 – 500.000 dinara za pravno lice
  • 50.000 – 150.000 dinara za ovlašćeno lice u pravnom licu
  • 50.000 – 150.000 dinara za preduzetnike
  • 5.000 dinara je kazna za nenošenje maske odnosno 2.500 dinara u roku od osam dana