U inkluzivnom obrazovanju obuhvaćeno 3% učenika sa invaliditetom koji idu u redovne škole

Inkluzivno obrazovanje sprovodi se od 2010.god. Iako je u početku naišlo na veliko negodovanje i neprihvatanje zaposlenih u prosveti, roditelja i učenika, stiče se utisak da je nekoliko godina kasnije, ipak vidljiv određeni napredak. Polazište ovakve prakse je pravo sve dece na obrazovanje i vaspitanje, i ideja da deca najbolje uče u prirodnoj vršnjačkoj grupi, uz prilagođene načine rada i dodatnu obrazovnu podršku. Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju iz 2013.definiše da učenioci sa smetnjama u razvoju stiču osnovno obrazovanje po pravilu u redovnim školama, a samo  izuzetno u specijalnim školama.

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.