Kako bi se pacijentima olakšalo zakazivanje pregleda kod izabranog lekara u Domu zdravlja, odnedavno je korisnicima zdravstvenih usluga na raspolaganju aplikacija Moj Doktor. Korisnicima je omogućeno da preko aplikacije za mobilni telefon pogledaju raspored rada svog izabranog lekara i ponuđene termine, te da među slobodnim terminima izaberu onaj koji im najviše odgovaraRead More →

U novembru 2016. u Srbiji je započet projekat elektronskog zakazivanja pregleda u domovima zdravlja, čiji zadatak je da, pre svega, smanji vreme čekanja ispred šaltera. Dve i po godine kasnije, uvođenjem elektronskog zakazivanja specijalističkih pregleda u zrenjaninskoj bolnici liste čekanja i dalje postoje, ali su one znatno kraće nego ranije.Read More →

U Opštoj bolnici „Đorđe Joanović“ Zrernjanin je 13.02.2014. godine uspešno urađena prva demonstraciona procedura intraoperativnog spašavanja krvi u toku operativnog zahvata ugradnje totalne proteze kuka.Intraoperativno spašavanje krvi predstavlja metodu autologne transfuzije pri kojoj se u toku operacije spašava krv iz operativnog polja, pomoću aparata za intraoperativno spašavanje krvi („Cell Saver)Read More →