Zrenjaninska gimnazija odabrana da učestvuje u projektu „Državna matura“

Podeli:

Zrenjaninska gimnazija odabrana je da učestvuje u pilot projektu „Državna matura“. Iz škole u Zrenjaninu testove će raditi 55 učenika opšteg i prirodno- matematičkog smera. Polagaće srpski jezik i književnost, matematiku i geografiju.  Ispiti će se održati od 27. do 29. oktobra u fiskulturnoj sali Zrenjaninske gimnazije od 9.00 do 10.30 časova.

Prvo pilotiranje državne mature, koje se sprovodi uz podršku Projekta državne mature, obuhvatiće učenike trećih razreda iz 101 srednje škole i proveravaće kvalitet ispitnih zadataka i dela procedura.

Кako će izgledati „velika“ matura imaće uskoro priliku da vide i isprobaju učenici trećih razreda iz 101 srednje škole u kojima će, od 27. do 30. oktobra ove godine, biti organizovano prvo pilotiranje državne mature. Pripreme u okviru Projekta državne mature se, uprkos epidemiji virusa Covid-19, odvijaju prema planu, pa je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo odluku da se prvo pilotiranje održi u navedenom terminu.
Pilotiranje će biti organizovano u 50 gimnazija, 48 srednjih stručnih škola i tri srednje umetničke škole. Pilotiraće se završni ispit i sve tri vrste mature – opšta, stručna i umetnička, a proveravaće se kvalitet ispitnih zadataka i deo procedura koje se sprovode u školama u toku sprovođenja mature. Cilj je da se na vreme uoče i otklone eventualni propusti i nedostaci, ali i da se učenici navikavaju na testiranje ovog tipa i ispitne zadatke.
Oktobarsko pilotiranje je prilika za „probu“ završnog ispita na kraju trogodišnjeg srednjeg stručnog obrazovanja, jer će ovi učenici već u junu 2021. godine polagati pravi završni ispit. Završni ispit testiraće se u deset škola za 22 obrazovna profila, a polagaće ga po najviše deset učenika iz odeljenja.
Matura će se prvi put pilotirati u 50 gimnazija i 38 srednjih stručnih škola, u kojima će pilotiranje biti organizovano za učenike iz po dva odeljenja. Pilotiraće se samo obavezni deo ispita, ali učenici neće imati mogućnost da sami biraju „treći“ predmet sa Liste opšteobrazovnih predmeta (kako će biti na pravoj maturi), već će polagati predmet koji će za potrebe prvog pilotiranja unapred biti određen za njihovu školu.
Naredno, drugo pilotiranje mature, planirano za maj sledeće godine, trebalo bi da u potpunosti liči na pravu maturu, jer će se tada, osim zadataka, proveravati i sve procedure u sprovođenju državne mature.
Da podsetimo, prema planu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, matura se uvodi u obrazovni sistem 2022. godine i predstavlja važan korak ka kvalitetnijem obrazovanju. Jedan ispit, isti za sve đake, kojim završavaju srednju školu, omogućiće objektivnu proveru njihovih postignuća, a time i objektivnu proveru kvaliteta obrazovanja. Na osnovu jasne i sveobuhvatnu analize, zasnovane na evaluaciji rezultata maturskih ispita, obrazovni sistem će biti u mogućnosti da na najefikasniji i najbolji način najpre radi na ujednačavanju kvaliteta obrazovanja, a onda na njegovom unapređivanju. Istovremeno, državna matura trebalo bi da doprinese podizanju nivoa ravnopravnosti i jednakosti u sistemu, i povećanju obuhvata za upis u visoko obrazovanje.
Projekat državne mature pruža tehničku podršku Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da pripremi, testira i sprovede državnu maturu na kraju srednjeg obrazovanja. Za realizaciju Projekta državne mature Evropska unija je donirala 3,7 miliona evra. Projekat državne mature je jedan od tekućih projekata kojim Evropska unija, kao najveći donator u Srbiji, podržava modernizaciju sistema obrazovanja i usklađivanje sa standardima i praksama zemalja EU. Od 2003. godine, EU je donirala za reformu sektora obrazovanja više od 100 miliona evra – za unapređenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, reformu srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, renoviranje i opremanje škola i fakulteta, podršku inkluzivnom obrazovanju, itd.


PRVO PILOTIRANJE MATURE
Ispitivaće se gradivo (sadržaj nastave) iz prvog i drugog razreda kroz konkretne zadatke.
Pilotira se obavezni deo mature – Srpski jezik, Matematika i predmeti sa Liste opšteobrazovnih predmeta (zbog uzorka škola uključenih u pilotiranje neće biti pilotirani svi strani jezici). Učenici će raditi po tri testa, ali će predmet, koji će na pravoj maturi u okviru obaveznog dela maturskog ispita moći da biraju sa Liste opšteobrazovnih predmeta, biti unapred određen na nivou škole (samo za potrebe ovog pilotiranja).
NE PILOTIRA se praktični deo stručne mature i umetničke mature.
Testovi će imati po 20 zadataka, osim testa u okviru stručnog ispita za učenike u srednjim stručnim školama koji će imati do 25 zadataka.
Vreme za izradu testa biće 90 minuta.
Popunjene testove će pregledati eksterni ocenjivači – nastavnici koji pregledaju testove neće pregledati testove učenika iz svoje škole.
Кako u prvom pilotiranju, u oktobru 2020. godine, neće biti testirana cela generacija, već samo pojedina odeljenja u pilot školama, prvim pilotiranjem biće obuhvaćeni pripadnici nekoliko nacionalnih manjina (testovi će biti prevedeni na maternje jezike). Testiranje će biti obavljeno na mađarskom i bosanskom jeziku.
Odabranim uzorkom biće obuhvaćeni i učenici sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, za koje će i na pilotiranju, kao i na pravoj maturi, biti prilagođavani uslovi polaganja ispita.
Nakon završenog pilotiranja, testovi će biti dostupni svim školama.
Informacije o državnoj maturi na https://matura.edu.rs.

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga