Zasedala Skupština grada – pristupa se izradi plana detaljne regulacije za izgradnju solarnog parka u ataru Melenaca

Podeli:

Sednica Skupštine grada Zrenjanina, 22. u ovom sazivu, kojom je predsedavao Čedomir Janjić, održana je danas u Gradskoj kući. Pred odbornicima se našao dnevni red od 12 tačaka, a prve dve odnosile su se na odluke o izradi urbanističkih planova, s ciljem obezbeđenja uslova za prostorno uređenje i izgradnju na pojedinim površinama.

Većinom glasova odbornici su usvojili Predlog Odluke o izradi Izmene i dopune Plana generalne regulacije “Bagljaš” u Zrenjaninu, kao i Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije solarni park “Solar power plant theta” u katastarskoj opštini Melenci.

Investitor iz Pančeva, “South Banat Biogas Energy Hazelnut” d.o.o zainteresovan je za izgradnju solarnog parka na površini od 282 hektara, u skladu s racionalnim korišćenjem obnovljivih izvora energije i štednjom neobnovljivih resursa, a imajući u vidu potrebu za energetskom efikasnošću i energetsku zavisnost regiona. Proizvodnja električne energije u solarnim elektranama se zasniva na korišćenju obnovljivih izvora energije koji su neuporedivo prihvatljiviji sa aspekta zaštite životne sredine u odnosu na korišćenje drugih izvora energije i naročito u poređenju sa fosilnim gorivima.

Iako pripada katastarskoj opštini Melenci, predmetna parcela na kojoj je predviđena izgradnja solarnog parka bliža je naseljenim mestima Mihajlovo i Jankov Most i obuhvata pretežno neobradivo zemljište.

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga