Uputstvo građanima za privremeno priključenje nelegalno izgrađenih objekata na komunalnu infrastrukturu – podnošenje zahteva od 15. septembra do 15. oktobra

Podeli:

Gradska uprava Zrenjanin objavila je uputstvo građanima za privremeno priključenje nelegalno izgrađenih objekata na komunalnu infrastrukturu. U uputstvo se navodi da rok za podnošenje zahteva za privremeno priključenje počinje narednog petka, 15. septembra i traje do 15. oktobra 2023. godine, a osnovni elementi uputstva su sledeći:
 

 • Priključenje je moguće za samo jedan objekat, odnosno jedan stan istog vlasnika koji se koristi za stanovanje
 • Zahtev se podnosi na pisarnici Gradske uprave grada Zrenjanina, soba 53 šalter br. 8
 • Vlasnik može podneti zahtev za privremeno priljučenje na sve infrastrukturne mreže ili na pojedinačnu infrastrukturnu mrežu

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • Očitane lične karte (fotokopije u slučaju da je lična karta bez čipa) vlasnika i članova njegovog domaćinstva
 • Geodetski snimak

JEDAN OD DOKAZA:

 • Ugovor o kupovini ili izgradnji stana, odnosno porodične stambene zgrade
 • Ugovor o kupovini objekta u izgradnji
 • Ugovor o suinvestiranju prilikom izgradnje objekta
 • Ugovor o zajedničkoj izgradnji
 • Ugovor o poklonu
 • Ugovor sa stambenom zajednicom o pretvaranju zajedničkih prostorija u stan ili o nadziđivanju
 • Pravnosnažno rešenje o nasleđivanju
 • Ugovor o dugoročnom stambenom kreditu za kupovinu nepokretnosti ili nepokretnosti u izgradnji
 • Pravosnažna sudska presuda
 • Druga isprava ili odluka nadležnog organa kojom se dokazuje pravo svojine na nepokretnosti

Za objekte izgrađene bez građevinske dozvole dostavlja se:
 - Dokaza da je pokrenut postupak ozakonjenja
 - Overena izjava (ili drugi dokaz) da je objekat izgrađen i da se koristi za stanovanje – u slučaju da nije pokrenut postupak ozakonjenja

Vlasnik koji je kupovinom stana trajno rešavao svoje stambeno pitanje dostavlja:
 - Ugovor o kupovini objekta, overen u formi propisanoj u vreme zaključenja ugovora
 - Izjava da on i članovi porodičnog domaćinstva nemaju drugi objekat za stanovanje

Vlasnik koji nema prebivalište u objektu koji je predmet priključenja dostavlja izjavu da će se odmah po privremenom priključenju, sa članovima porodičnog domaćinstva, useliti u objekat.
 
SVE IZJAVE VLASNIK DOSTAVLjA U FORMI PROPISANOJ ZAKONOM POD KRIVIČNOM I MATERIJALNOM ODGOVORNOŠĆU.
 
PRIVREMENO PRIKLjUČENjE TRAJE DO KONAČNOG UTVRĐIVANjA PRAVNOG STATUSA OBJEKTA.

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga