U potpunosti će se liberalizovati kretanje sa Severnom Makedonijom, Albanijom, BiH i Crnom Gorom.

Ovakva odluka je doneta, jer nijedna od ovih zemalja nije bila žarište koronavirusa.