RFZO: „Moja prva plata“ za mlade ljude željne sticanja znanja i radnog iskustva iz oblasti zdravstvenog osiguranja

Podeli:

Republički fond za zdravstveno osiguranje – RFZO u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje – NSZ i programom Vlade RS za podsticanje zapošljavanja mladih „Moja prva plata“, otvara vrata svojih filijala i ispostava za mlade ljude željne sticanja znanja i radnog iskustva iz oblasti zdravstvenog osiguranja.

Pozicije su odobrene u 28 Filijala Republičkog fonda i 135 ispostava koji pokrivaju celu teritoriju Republike Srbije. Ukupno 193 pozicije za 197 kandidata, 58 pozicija sa visokom stručnom spremom a ostatak sa srednjom. (Uslovi 240 bodova za pravnike ili ekonomiste i srednje stručno obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

RFZO ima mentore sa radnim iskustvom na poslovima osposobljavanja pripravnika, posebne programe za osposobljavanje lica bez radnog iskustva i zaposlene koje žele da prenesu svoje znanje mlađim generacijama. Naša želja je da podmladimo naš tim dajući šansu mladima da prva radna iskustva steknu u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Kao deo javnog sektora Republike Srbije i RFZO je u procesu prelaska na elektronsko poslovljanje pa ćete osposobljavanjem u našem timu biti u prilici da steknete i posebna znanja i veštine radeći u aplikacijama posebno prilagođenim i kreiranim za potrebe RFZO.

Radom u RFZO stičete specifična znanja iz oblasti obezbeđivanja i sprovođenja zdravstvenog osiguranja i funkcionisanja zdravstvenog sistema. Kroz program osposobljavanja proći ćete sve aktivnosti u procesu ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja, počev od prijave na zdravstveno osiguranje, izdavanja kartice zdravstvenog osiguranja, korišćenja prava na zdravstvenu zaštitu (lekove, preglede i lečenje, med. rehabilitaciju, med.teh pomagala), pravo na naknadu u slučaju priv. spr. za rad-bolovanje i prava na nakadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite. Takođe, uzoznaćete se sa svim procesima koji se odvijaju u Republičkom fondu a čiji je rezultat korišćenje zdravstvene zaštite osiguranika u zdravstvenim ustanovama.

Vaše je da učinite prvi korak, da se prijavite putem portala Moja prva plata, da izaberete poslodavca RFZO-Beograd i da konkurišete za neku od ponuđenih pozicija širom Srbije.

Uslov je da ste mlađi od 30 godina i da imate manje od 6 meseci radnog iskustva u stepenu stručne spreme za koju konkurišete.

Dođite da zajedničkim radom stvorimo dodatnu vrednost za RFZO i naše osiguranike.

Detalje u vezi sa samim programom „Moja prva plata“, možete pronaći u linku ispod.

https://mojaprvaplata.gov.rs/naslovna

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga