Reciklaža tonera-da ili ne?

Podeli:

Reciklaža bilo koje materije se smatra dobrim činom. Ljudima uglavnom u razvijenijim zemljama je sasvim normalna pojava reciklaža, međutim kod nas je to još u fazi „razvoja“. Mora se urezati u svest, a kako bi imali i neke rezultate u vezi toga, moramo početi učiti u školi i naučiti svoju decu da se otpadak kategorizuje.

Nije to drugačije ni sa tehničkim i električnim aparatima/delovima, gde pripada i reciklaža tonera i kertridža. Na prvi mah se čini da je to nešto komplikovano i ljudi ga uglavnom ne razumeju. Međutim, moramo istaći da je reciklaža isto što i dopunjavanje tonera/kertridža. Kako to? U suštini, ako dopunimo praznu toner kasetu ili inkjetkertridž to podrazumeva ponovnu upotrebu starog, što bi inače bacili.

Toneri

Postoji dva vida reciklaže: prvi smo već razjasnili i zasniva se na profesionalnoj dopuni, dok drugi vid podrazumeva odnošenje kertridža na mesta gde se sakuplja elektronsko smeće, rastavljaju ih i delove razvrstavaju po tipovima materijala. Ovi materijali će ponovo biti upotrebljeni u industriji raznih delatnosti. Naravno, na ovaj način ćemo vrlo puno pomoći i u razvoju nekih domaćih preduzeća, ali ćemo i očuvati svoju životnu sredinu. Treba naglasiti, da je veoma bitno, da oni ne budu bačene na isto mesto sa drugim potrošnim kancelarijskim materijalima.

Pored pomenutih pozitivnih karakteristika dopune i reciklaže značajna je i ušteda koju ćete ostvariti spomenutim procesom. Ukoliko se odlučite za dopunu istrošene kasete, Vi ćete mnogo uštedeti na štampanju ili fotokopiranju u kancelariji. Prilikom kupovine multifunkcionalnog uređaja ili štampača, raspitajte se o njegovim delovima koji se lako kvare ili se moraju nakon određenog vremena dopuniti. Prodavci, pa čak i članci na internetu, možda i iskustva drugih će Vam pomoći da se lakše opredelite za jedan određeni model.

TONERI I KERTRIDZI

Ukoliko često koristite uređaje za štampanje morate znati da se oni habaju i dolazi do neželjenih kvarova delova. Da bi izbegli ove probleme preporučujemo da ih ne vadite, nedeljno jednom odštampajte po jedan dokumenat u boji i potrudite se da ga odmah odnesete na dopunu nakon istrošenosti.

Reciklaža ili dopuna se ne može izvršiti uvek, jer se kasete ili kertridži troše i njihovi sitni, mali delovi se habaju. Negativne asocijacije u vezi dopune se najčešće argumentuju u prilog tvrdnje da će ovakav toner/kertridž ugroziti sam štampač, da će kvalitet štampe biti manji i da toner gubi na svom kapacitetu.

Na Vama je da odlučite da li ćete kupiti nov toner ili ćete se opredeliti za reciklažu, ali uvek imajte u vidu da je dopuna mnogo isplatljivija i čuva Vašu okolinu.

 

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga