Raspisan Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2023. godini – LAPZ tehnička podrška

Podeli:

Grad Zrenjanin i Nacionalna služba za zapošljavanje- Filijala Zrenjanin raspisali su Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2023. godini – LAPZ tehnička podrška
Javni radovi na kojima se radno angažuju nezaposlena lica iz kategorije teže zapošljivih i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, realizuju se u cilju očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i ostvarivanja određenog društvenog interesa.

Javni rad sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuju Lokalni savet za zapošljavanje grada Zrenjanina i Nacionalna služba za zapošljavanje na osnovu javnog konkursa.

Poslodavac – izvođač javnog rada može organizovati sprovođenje javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica iz svih kategorija teže zapošljivih lica i koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Zrenjanin.

Ugovorom o privremeno povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svako lice uključeno u javni rad, a maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima.

Pre uključivanja u meru Lokalni Savet sa Nacionalnom službom za zapošljavanje- filijala Zrenjanin vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog konkursa za nezaposleno lice.
Kako se u tekstu konkursa navodi, javni radovi se sprovode u oblasti održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Sredstva namenjena za organizovanje sprovođenja javnih radova koriste se za:

 • isplatu naknade za obavljen posao licima angažovanim na javnim radovima po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, maksimalno 35.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou uvećanu za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje;
 • naknadu troškova sprovođenja javnih radova poslodavcu u svim oblastima jednokratno u visini od:
  1.000,00 dinara po licu za javne radove koji mesec dana
  1.500,00 dinara po licu za javne radove koji traju dva meseca
  2.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju tri i četiri meseca

Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica imaju:

 • javne ustanove i javna komunalna preduzeća,
  Pravo na dodelu sredstava za organizovanje sprovođenja javnog rada poslodavac – izvođač javnog rada može da ostvari pod uslovom da je izmirio ranije ugovorne i druge obaveze prema Gradu Zrenjaninu i Nacionalnoj službi za zapošljavanje, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje.

Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se Nacionalnoj službi za zapošljavanje- filijala Zrenjanin, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem, na propisanom obrascu koji se može dobiti u Nacionalnoj službi za zapošljavanje- filijala Zrenjanin ili preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs.

Informacije o javnom konkursu mogu se dobiti u Nacionalnoj službi za zapošljavanje- filijala Zrenjanin, na telefon 023/519-817 i Gradskoj upravi Grada Zrenjanina na telefon 023/315 00 96.

Poslednji rok za prijem prijava za učešće na Javnom konkursu je 17. novembar 2023. godine.

TEKST KONKURSA

PRIJAVNI OBRAZAC

Javni konkurs se, između ostalog, sprovodi i u skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja grada Zrenjanina za period od 2021. do 2023. godine i izmenama Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Zrenjanina za period od 2021. do 2023. godine.

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga