Računovođe imaju još 12 meseci da usklade poslovanje sa zakonom

Podeli:

Ministarstvo finansija Srbije pozvalo je pravna lica i preduzetnike koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga, a još nisu uskladili poslovanje sa Zakonom o računovodstvu, da blagovremeno podnesu zahtev za dobijanje dozvole za bavljenje tim poslom i upišu se u Registar pružalaca računovodstvenih usluga.

Pravna lica, odnosno preduzetnici koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, dužni da usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona o računovodstvu, najkasnije u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 1. januara 2023.

Do tog roka oni moraju da imaju dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga koju daje Кomora ovlašćenih revizora i biti upisani u Registar pružalaca računovodstvenih usluga koji vodi Agencija za privredne registre (APR).

Prema aktuelnim podacima iz APR-a, na dan 15. decembar 2021, nešto više od 12 meseci pre isteka zakonskog roka, ukupno su 543 pravna lica i preduzetnika upisana u Registar.

Za nepostupanje u skladu sa Zakona o računovodstvu propisane su novčane kazne od 100.000 do 3.000.000 dinara za pravno lice, od 20.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu i od 100.000 do 500.000 dinara za preduzetnike.

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga