OBJAVLjENI POKRAJINSKI JAVNI POZIVI ZA PODSTICANjE ZAPOŠLjAVANjA

Podeli:

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je javne pozive/konkurse, u cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja za 2018. godinu
Raspisana su tri javna poziva/konkursa: konkurs za program za samozapošljavanje, novo zapošljavanje i za javne radove. Javni pozivi oročeni su do 17. avgusta 2018.g
Po programu za samozapošljavanje, nezaposlenim licima opredeljenim za pokretanje privatnog biznisa za novoregistrovane delatnosti odobrava se subvencija u iznosu od 250.000 dinara, odnosno 300.000 dinara za nezaposlene žene i osobe sa invaliditetom. Lice koje registruje delatnost uz podršku programa za samozapošljavanje dužno je da delatnost obavlja najmanje 12 meseci i redovno uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci.
Subvencija u iznosu od 173.000 dinara odobrava se za otvaranje novih radnih mesta poslodavcima sa područja AP Vojvodine koji pripadaju privatnom sektoru. Programom se posebno stimuliše novo zapošljavanje deficitarnih zanimanja, te je iznos subvencije od 930.000 dinara predviđen za zapošljavanje nezaposlenih visokoškolaca čija zanimanja su deficitarna, kao i za zapošljavanje medicinskog osoblja koje može biti i nižeg stepena obrazovanja.
Za javne radove kao meru zapošljavanja pravo učešća na javnom konkursu za organizovanje i sprovođenja javnih radova imaju udruženja koja imaju status pravnog lica. Projekti javnih radova traju do 4 meseca, a oblasti u kojima se sprovode su: socijalne i humanitarne delatnosti, održavanje i obnavljanje javne infrastrukture, održavanje i zaštita životne sredine i prirode i kultura i turistička delatnost. Na javnim radovima radnici su angažovani po ugovoru o privremeno-povremenim poslovima, a njihova mesečna prinadležnost je do 18.000 dinara.
Javni pozivi i konkursi Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam su objavljeni na oglasnoj tabli, sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje: www.nsz.gov.rs. Tekstovi javnih poziva/konkursa sadrže informacije o datom programu, visini iznosa sredstava, uslovima učešća, pravima i obavezama korisnika programa, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev za učešće, i dr.

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga