Obaveštavamo javnost da će danas u 16 časova doći do kraćeg prekida vodosnabdevanja, budući da će se preduzeti neophodne tehničke mere u cilju neometanog snabdevanja vodom svih korisnika na teritoriji grada Zrenjanina.

Zbog brojnih pritužbi građana o nemogućnosti primene higijenskih mera u cilju suzbijanja virusa kovid 19 (pranje ruku, održavanje prostorija u objektu i sl.), počev od 16 časova, snabdevanje Grada odvijaće se direktno sa bunara JKP „Vodovod i kanalizacija“ čime će se značajno poboljšati pritisak u vodovodnoj mreži.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ ni na koji način nije doprinelo aktuelnoj situaciji sa pritiskom vode u mreži, jer je od 24.02.2020. godine „fabrika vode“ preuzela vodosnabdevanje grada.

Na žalost, ni pored brojnih zahteva upućenih nadležnima u „fabrici vode“, na adresu JKP „Vodovod i kanalizacija“ nije pristigao konkretan odgovor da li se i na koji način problem sa nedovoljnim pritiskom u vodovodnoj mreži može rešiti.

Ovu Odluku, donosim u skladu sa ovlašćenjima koja su mi kao vršiocu dužnosti direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“ data, a na osnovu mišljenja stručnih službi preduzeća, da je ovo jedini način na koji se trenutni problem vodosnabdevanja može rešiti, kao i dalje posledice sprečiti.

O svim preduzetim koracima, kao i brojnim zahtevima da menadžment „fabrike vode“ ovaj problem reši, upoznati su svi nadležni državni organi.