Gradonačelnik raspisao javni poziv bankama za kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava – Grad će subvencionisati celokupnu naknadu i kamatu na dodeljene kredite

Podeli:

Gradonačelnik Simo Salapura raspisao je Javni poziv bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada Zrenjanina, uz učešće grada Zrenjanina u subvencionisanju naknade obrade kredita i kamate za nabavku obrtnih sredstava i nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme.
To je, kako je naveo, još jedan vid pomoći ovdašnjim poljoprivrednicima i podsetio da je nedavno raspisao i javni poziv za davanje podsticaja Grada Zrenjanina u vidu košnica sa pčelinjim društvima mladima na selu na osnovu koga će mladim pčelarima koji budu ostvarili pravo na podsticaj biti dodeljene košnice od proizvođača koji su tu vrstu pomoći od Grada Zrenjanina dobili 2019. godine.

Javni poziv upućuje se bankama koje su zainteresovane da kratkoročno kreditiraju na period od 12 meseci registrovana poljoprivredna gazdinstva sa teritorije grada Zrenjanina za nabavku obrtnih sredstava uz učešće grada u subvencionisanju celokupne naknade i kamate.

Pravo učešća po ovom javnom pozivu imaju banke:

 • koje su registrovane za obavljanje bankarskih poslova (dostaviti izvod iz APR-a, ne stariji od 30 dana).
 • koje imaju poslovnu jedinicu na teritoriji grada Zrenjanina.
  Uslovi koje banke treba da ispune po ovom javnom pozivu:
 • da kratkoročno kreditiraju nabavku obrtnih sredstava i nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme za poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom.
 • da poljoprivrednim gazdinstvima odobre samo jedan kredit koji se ispalđuje u dinarima, bez valutne klauzule, koji ne može biti manji od 100.000,00 dinara niti veći 1.000.000,00 dinara,
 • da snose rizik odobrenja i naplate kredita od korisnika.
  Sredstva kojima će grad subvencionisati celokupnu naknadu i kamatu na dodeljene kredite iznosi 5.000.000,00 dinara i obezbeđena su Odlukom o budžetu grada Zrenjanina za 2022. godinu.
  Isplata subveniconisane naknade i kamate vršiće se po dospeću, a prema redosledu podnošenja zahteva za dodelu kredita, a najkasnije do utroška raspoloživih sredstava . Grad zadržava pravo da uvede kriterijume za subvenconisanje u zavisnosti od nivoa iskazanih kamatnih stopa u ponudi banaka.

Tekst javnog poziva objavljen je na sajtu grada u delu Konkursi i oglasi i na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Zrenjanina.
Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi na broj telefona 023/315-0081 i 023/315-0082, Odeljenje za finansije, Odsek za budžet.

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga