Elektronske fakture ipak od februara

Podeli:

Izmenama Pravilnika o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja koje su stupile na snagu 31. decembra 2021. godine, odložena je primena ovog Pravilnika sa 1. januara 2022. godine na 1. februar 2022. godine.

To znači, da se ovaj Pravilnik koji propisuje minimalan sadržaj elektronske fakture neophodan za njeno procesuiranje kroz sistem elektronskih faktura iz člana 5. Zakona o elektronskom fakturisanju, slučajeve u kojima pojedini elementi elektronske fakture mogu biti izostavljeni, slučajeve u kojima je predviđena obaveza iskazivanja dodatnih elemenata, na osnovu drugih propisa kojima se uređuje izdavanje određenih vrsta faktura, formu i način dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, način i postupak elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i način primene standarda elektronskog fakturisanja primenjuje od 1. februara 2022. godine.

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga