Deca u Srbiji neće smeti da pomažu roditeljima u ovim poslovima: Kazne su i do MILION dinara!

Podeli:

Vlada donela Uredbu kojom je proširila listu zanimanja opasnih za decu.
Foto: Pixabay
Svakodnevni rad na njivi, čak i kao pomoć roditeljima, rad na građevini, u rudniku, pekari, na uzgoju životinja… samo su neka od zabranjenih zanimanja koja se nalaze u Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad mladih koje je donelo Ministarstvo za rad i Ministarstvo zdravlja decembra prošle godine. Međutim, Vlada RS je uzimajući u obzir Preporuku MOR-a o zabrani i hitnoj akciji za ukidanje najgorih oblika dečijeg rada, donela Uredbu o utvrđivanju opasnog rada za decu 29. maja 2017. godine

Uredba o opasnom radu za decu stiže u Srbiju: Kazne ozbiljno visoke, idu i do MILION I PO DINARA

Navedenom uredbom je utvrđeno da su opasne okolnosti za decu, a to su svi mlađi od 18 godina: rad ispod zemlje (rad u rudnicima i sl.), prekovremeni rad, rad na saobraćajnicama, van mesta prebivališta dece mlađe od 15 godina života, u skučenim prostorima (ulasci u mašine, kanale i sl.), na visini ili u dubini, sa opasnim mašinama, uređajima i oštrim predmetima, kao i rad u nefiziološkom položaju tela pri radu (na primer dugotrajno stajanje, klečanje, povijen položaj…).

Takođe su navedene fizičke štetnosti kojima deca ne smeju da budu izložena: nepovoljni klimatski ili mikroklimatski faktori (visoka ili niska temperatura, visoka vlažnost), teški psihički i/ili fizički napori (na primer energetska potrošnja veća od 20 kJ/min, podizanje tereta u jednom zahvatu za decu stariju od 15 godina života do 10 kg, a za decu mlađu od 15 godina života do 7 kg), visok nivo nejonizujućeg zračenja, buka iznad 85 dB(A), vibracije koje mogu dovesti do oštećenja zdravlja i kao hemijska štetnost: duvanski dim.

Foto: Pixabay

U skladu sa time u opasne delatnosti za decu spadaju:

Rudarstvo
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija
Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada
Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja
Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti
Seča drveća
Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom
Ribolov
Uklanjanje otpadnih voda
Skupljanje opasnog otpada
Tretman i odlaganje otpada
Ponovna upotreba materijala
Sanacija, rekultivacija i duge usluge u oblasti upravljanja otpadom
Zaštitne i istražne delatnosti
Zdravstvene delatnosti
Kockanje i klađenje
Pogrebne i srodne delatnosti
Delatnost nege i održavanja tela
Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti

S obzirom na telesni i duhovni razvoj dece mlađe od 15 godina života pored ostalih, posebno su naglašene i dodatne opasne delatnosti radi obezbeđivanja njihove zaštite, kažu u nadležnom ministarstvu.

Opasne delatnosti za decu mlađu od 15 godina:

Prerađivačka industrija
Građevinarstvo
Skupljanje otpada koji nije opasan
Uzgoj životinja
Delatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića
Usluge održavanja objekata
Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda
Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona
Delatnost domaćinstva koja zapošljava poslugu

– Izuzetak u ograničenom obimu, postoji kada je u pitanju stručno obrazovanje dece (učenici srednjih stručnih škola) kada su na praksi i tada pojedinim štetnostima i okolnostima mogu biti izloženi, ali maksimalno do 1/3 odnosno 1/5 mesečnog vremena predviđenog za rad odraslih – stoji u uredbi.

Uredba o utvrđivanju opasnog rada za decu stupila je na snagu 7. juna 2017. godine i počinje da se primenjuje od 1. januara 2018. godine. Njeno sprovođenje će kontrolisti nadležne inspekcije, od Inspekcije rada, zdravstvene i prosvetne do Inspekcije socijalne zaštite.Za one poslodavce koji uprkos zabrani budu zapošljavali decu na zabranjenim zanimanjima, kazne neće biti blage.

 Ukoliko poslodavci angažuju mlade u suprotnosti sa ovim pravilnikom inspektor rada može pokrenuti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i zaprećena kazna za poslodavca sa svojstvom pravnog lica je od 800.000 do 1.000.000 dinara, a za poslodavca koji je privatni preduzetnik od 400.000 do 500.000 dinara – navode u Ministarstvu rada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:Telegraf

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga