Adaptacija poslovnog prostora u Ulici Miroslava Tirša: Crveni krst realizuje drugu fazu opremanja punkta Narodne kuhinje i magacinskog prostora

Podeli:

Sredstvima Grada Zrenjanina realizuje se druga faza adaptacije poslovnog prostora organizacije Crvenog krsta, kojim se objekat u ulici Miroslava Tirša br. 4 (stara centralna pijaca), površine 165 kvadratnih metara, pretvara u distributivni punkt Narodne kuhinje i magacinski prostor.  U toku su radovi na zameni krovnog pokrivača, u okviru kojih su uklonjene dotrajale salonit ploče, postavljena nova izolacija, zamenjena drvena građa i montiran trapezni lim sa opšivkom. U okviru ove faze radova predviđeno je i uređenje unutrašnjosti prostora, malterisanje i priprema za dalje radove, do finalizacije tog prostora za predviđenu namenu. 

Tokom prve faze radova zamenjena je kompletna stolarija, izvedeni su limarski radovi i uređena fasada objekta, a Crveni krst Zrenjanin je izradio svu potrebnu projektno- tehničku dokumentaciju za nastavak radova. Iz te organizacije saopštavaju da je prevashodna ideja bila da se navedeni prostor adaptira u funkcionalni uslužni centar koji bi se sastojao od distributivnog punkta Narodne kuhinje i magacinskog prostora.  “Na distributivnom punktu Narodne kuhinje bi, osim distribucije toplih obroka, postojala i mogućnost konzumiranja toplog obroka u predviđenom delu. Na taj način bio bi stvoren praktičan, bezbedan i dostupan prostor koji bi olakšao osnovnu  misiju Crvenog krsta – pomoć ugroženim licima, ali i koji bi doprineo većem dostojanstvu primalaca pomoći i opšte zadovoljstvo korisnika ovog vida socijalnih usluga u našoj lokalnoj zajednici”, navode u Crvenom krstu i dodaju da bi otvaranje novog prostora rešilo i neke druge probleme s kojima se gotovo svakodnevno suočavaju u radu. 

“Usled nedostatka adekvatnog magacinskog prostora, distribucija humanitarne pomoći vrši se u krajnje neadekvatnim uslovima – u pomoćnim prostorijama (garažama) koje ne zadovoljavaju minimum standarda za skladištenje, posebno prehrambenih proizvoda, iako je Crveni krst Zrenjanin izvršio dezinfekciju, dezinsenkciju i deratizaciju prostora. Dodatne probleme stvara prijem humanitarne pomoći koji se najčešće vrši šleperima koji nemaju mogućnost pristupa prostorijama, te se istovar vrši ručno sa vozila koje ostaje na saobraćajnici (Ul. Zmaj Jovina) i stvara problem u odvijanju redovnog saobraćaja”, ističu u toj organizaciji. U skladu sa Sporazumom o međusobnim pravima i obavezama, zaključenim dana 19. aprila 2021. godine između Grada Zrenjanina i Crvenog krsta Zrenjanin i na osnovu Odluke o prenosu prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini grada, nepokretnost u Ulici Miroslava Tirša dodeljena je Crvenom krstu, čime su se stekli svi uslovi za dalje radove na adaptaciji tog prostora.  U toku 2021. godine Crveni krst Zrenjanin je zaprimio i distribuirao 260 tona humanitarne pomoći, dok se u prostorijama Crvenog krsta svakodnevno vrši distribucija 262 topla obroka korisnicima Narodne kuhinje.

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga