Kako smanjiti potrošnju električne i toplotne energije

Podeli:

Ministarstvo rudarstva i energetike donelo je predloge preporuka za državnu upravu, jedinice lokalne samouprave, preduzeća u državnom vlasništvu, privredu i domaćinstva za smanjenje potrošnje električne i toplotne energije.

U okviru preporuka za državna preduzeća i javne ustanove navedeno je treba da sačine plan uštede potrošnje, dok je EPS-u preporučeno da stimuliše štednju električne energije kroz razmatranje odobravanja dodatnog popusta na računu za električnu energiju kupcima koji smanje mesečnu potrošnju u odnosu na isti mesec prethodne godine.

Takođe, toplane treba da razmotre optimizaciju datuma početka grejne sezone i aktiviranje kogenerativnih postrojenja za proizvodnju električne energije.

EPS-u je preporučeno i da izvrši optimizaciju početka rada TE-TO, da dodatno istraži mogućnost primene drugih modela za nabavku električne energije i uglja i da EPS I EDS olakšaju procedure za priključenje kupaca-proizvođača na elektroenergetsku mrežu.

Preporuka je i da EPS postane vlasnik 100% ili većinski suvlasnik (preko 50%) projekata izgradnje elektrana na obnovljive izvore energije, kroz inciranje pokretanja postupka izbora strateških privatnih partnera za izgradnju elektrana koje koriste OIE.

Za opštine i gradove je između ostalog predloženo je smanjenje javne rasvete za 33%, ograničenje rasvete bilborda i svetlećih reklama, ograničenje novogodišnjeg osvetljenja od 15. decembra do 15. januara i druge mere.

Predlogom je definisano smanjenje potrošnje električne i toplotne energije za 15% u odnosu na isti period 2021/2022. organima državne uprave, državnim preduzećima, javnim ustanovama i privredu koji treba da obezbede isključenje osvetljenja nakon radnog vremena u prostorijama u kojima niko ne boravi, ali da imaju temperaturu najviše do 20 stepeni C, sa izuzetkom bolnica, ustanova socijalne zaštite, vrtića i škola.

Za zaposlene u organima državne uprave, državnim preduzećima, javnim ustanovama i privredi je predloženo da ne koriste osvetljenje u unutrašnjim prostorijama i kancelarijama u javnim zgradama u periodu kada ima dovoljno dnevne svetlosti, da koriste stepenice umesto lifta kao i da štampaju samo potrebna dokumenta u neophodnom broju kopija i da po završetku rada isključe sve računare, štampače i druge uređaje.

Preporuke domaćinstvima

Predlozi preporuka za domaćinstva odnose se na racionalnije korišćenje, pre svega, električne energije. Uz već opšte poznate mere uštede poput korištenja LED svetiljki i puštanje veš mašine kada je puna, predloženo je i sledeće:

  • korišćenje bojlera za pripremu tople vode samo kada je potrebna, termostat bojlera podesiti na temperaturu zagrevanja do 60°C;
  • ostavljanje frižidera na 4°C, a zamrzivača na -18°C kako bi se obezbedio optimum u potrošnji;
  • za slučaj da se sedi i duže boravi ova temperature treba da bude od 20 do 21°S,
  • za prostor u kome spavamo 18°S,
  • za prostorije u kojima zbog odlaska na posao i školu tokom dana niko ne boravi 16°S, a u slučaju dužeg odsustva 10°S.

Takođe, jedan od predloga preporuka jeste i podizanje javne svesti o važnosti energetske efikasnosti, racionalne upotrebe energije i korišćenje OIE sa ciljem smanjenja potrošnje.

Izvor:virtuelni inkubator

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga