5 zakona koji važe od 1. januara, a PROMENIĆE nam život

Podeli:

Godina za nama je bila godina u kojoj su doneti mnogi zakoni i izmenjeni postojeći. Uvedena su nova finansijska pravila, takse i propisi koji će bitno uticati na naše živote, i posebno, na novčanike.

Svi oni stupili su na snagu 1. januara 2020. godine

1. Minimalac

Minimalna cena rada po satu biće uvećana na 172,54 dinara (neto) što je povećanje od 11,1 odsto u odnosu na dosadašnji iznos. Nakon povećanja, minimalna mesečna zarada iznosiće prosečno tokom 2020. godine 30.022 dinara. Vlada Srbije usvojila je 13. septembra 2019. godine Odluku o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2020. godine. Procenjuje se da minimalnu zaradu sada u Srbiji prima oko 350.000 zaposlenih.

2. Švajcarska formula za obračun penzija

Od ovog 1. januara svaki penzioner u Srbiji dobijaće uvećanu penziju za 5,4 odsto, a reč je o povećanju na penzionom čeku od oko 540 do 7.130 dinara.

Naime, počinje da važi indeksacija penzija po takozvanoj „švajcarskoj formuli“. To praktično znači da će primanja 1,7 miliona penzionera u Srbiji rasti po modelu koji podrazumeva uskladivanje sa 50 odsto inflacije i 50 odsto rasta prosečne zarade.

3. Zakon o javnim nabavkama

Usvojen u decembru, a stupio je na snagu 1. januara 2020. godine. Zakonom o javnim nabavkama kojim su utvrđene nove vrednosti do kojih se zakon ne primenjuje i vrednosti za primenu zakona, u skladu sa praksom država članica Evropske unije u okruženju.

Uvodi se novi portal javnih nabavki koji će omogućiti sprovođenje postupka javnih nabavki elektronskim putem, komunikaciju i razmenu podataka u postupku javne nabavke, uključujući i podnošenje ponuda.

4. Zakon o porezu na imovinu, opterećenje zarada

Poslanici su izglasali Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na imovinu, kojim se od danas ukida obaveza podnošenja poreske prijave za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava. Usvojen je i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, kao i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Takođe, usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, kao i Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu i Izmene i dopune Zakona o republičkim administrativnim taksama, kojim se, između ostalog, predviđa smanjenje troškova privrede po osnovu elektronskog poslovanja.

Izglasan je i Zakon o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.

5. Nove takse za javni servis

Taksa za javni servis, Radio-televiziju Srbije (RTS) i Radio televiziju Vojvodine (RTV), od danas iznosi 255 dinara, umesto dosadašnjih 220 dinara

Zakonom o javnim medijskim servisima od 1. januara 2016. uvedena je obaveza plaćanja takse za svako fizičko i pravno lice koje je korisnik merila električne energije po stambenoj jedinici i poslovnom prostoru.

Tada su predviđeni i uslovi za oslobađanje od plaćanja takse.

Zahtev za oslobađanje od plaćanja takse za javni medijski servis podnosi se RTS-u, a oni čiji strujomeri su na teritoriji Vojvodine, zahtev podnose RTV-u.

Izvor:Kurir/Telegraf

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga