1. oktobar- Međunarodni dan starijih osoba

Podeli:

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 14. decembra 1990. godine 1. oktobar za Međunarodni dan starijih osoba, kako bi uticala na države da osiguraju zadovoljenje potreba starijih članova i omoguće im lakše učestvovanje u društvu, u skladu sa njihovim sposobnostima.

Imajući u vidu da je prema poslednjem popisu stanovništva Republike Srbije od 2011. godine broj stanovnika u starosnoj grupi od 65 godina do 85 godina i više bilo ukupno 1.250.316 ljudi, što čini 17,39% stanovništva od ukupnog broja ljudi koji žive u Srbiji, jasno je da je reč o populaciji koja nije malobrojna. Uzimajući u obzir da je sada 2021. godina i da naša zemlja beleži nizak prirodni priraštaj, može se reći da je svaka peta osoba u Srbiji starija od 65 godina.

Pandemija Kovida-19, koja je 2020. godine ostavila nesrazmeran i ozbiljan uticaj na starije osobe posebno na njihovo zdravlje, ali i na njihova prava i odlučivanje drugih o dobrobiti starijih osoba, jasno je istakla da stariji ljudi moraju biti prioritet društva u naporima da se promeni način i politika bavljenja starenjem i starijim osobama u našem društvu.

Prepoznajući posledice starenja stanovništva, koje duboko sežu u sve oblasti društva, Ujedinjene nacije su proglasile Dekadu zdravog starenja od 2021. – 2030. godine. Zdravo starenje ne obuhvata samo pravo starijih na zdravlje, već obuhvata niz prava starijih osoba koja su inkorporirana u starenje kao proces promene u različitim funkcijama i vidovima (biološko, psihološko i socijalno starenje).

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga