Usvojen budžet za 2019.godinu

Podeli:

Na poslednjoj sednici Skupštine opštine Žitište jedna od tačaka je bila i usvajanje Budžeta za 2019. godinu. Predlog odluke odbornicima predstavila je Danijela Markov šefica odeljenja za budžet, finansije i trezor. Markov je u izlaganju predstavila budžet za 2019. godinu. 
Budžet za narednu godinu planiran je u iznosu 799,9 miliona dinara. Iz tekućih prihoda očekuje se 107 miliona od kapitalnih transvera očekuje se 48 miliona, a od ostalih izvora finansiranja oko 44 miliona dinara. Opština najviše novca očekuje od Republike i to 308 miliona. Od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke očekuje se 158 miliona, poreza na imovinu 157 miliona, a prihoda od imovine oko 62 miliona od poreza na dobra i usluge 11,4 miliona a od prodaje dobara i usluga 3,7 miliona. Od naplaćenih novčanih kazni i oduzete imovinske koristi očekuje se 2,5 miliona dinara i od drugih poreza 3 miliona. U budžet za 2019. godinu uvršena su i preneta sredstva iz predhodnih godina koja iznose 76,6 miliona.
Odbornike o planiranim kapitalnim investicijama upoznao je predsednik opštine Žitište Mitar Vučurević.
Za kapitalne projekte tokom 2019. godine planirano je oko 200 miliona dinara. Najviše sredstava i u 2019. godini biće usmereno za nastavak izgradnje gravitacione kanalizacione mreže u Žitištu 15.5 miliona dinara kao i za nastavak izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda gde se planira utrošiti 34 miliona. Da je plan da naredne godine proradi kanalizaciona mreža govore i planirana sredstva za izradu priključaka na kanalizacionu mrežu u naseljenom mestu Žitište, za ovu stavku planira se 46,7 miliona tokom 2019. godine i 11,9 miliona tokom 2020. godine. Ostaje nam da pratimo dešavanja oko izgradnje kanalizacije i nadamo se rešavanja višegodišnjeg problema sa otpadnim vodama u Žitištu.
Za sanaciju i rekonstrukcija pešačkih staza u parku u Žitištu za prvu i drugu fazu planirano je 7,3 miliona, podsećamo da su i ova sredstva bila planirana i tokom 2018. godina ali do realizacije plana nije došlo, nadamo se da će naredne godine žitištanski park dobiti nove staze. Višegodišnji projekat komasacije u katastarskoj opštini Banatsko Karađorđevo napokon će biti završen, tokom četiri godine u komasaciju ukupno je uloženo 86 miliona, a najmanja sredstva uložiće se u 2019. godini za koju je planirano 9 miliona. Za zamenu azbestnih cevi u Banatskom Karađorđevu, Ravnom Topolovcu, Česteregu i Međi tokom 2019. godine planirano je 30 miliona. Jako značajan projekat za zdravlje građana neće se realizovati samo narednoj godini zamena cevi u navedenim mestima je planirana i tokom naredne četiri godine. Deo budžeta usmeriće se i na izvođenje radova na uređenju otresišta u iznosu od 10 miliona dinara. Nastavak izgradnje mesne kancelarije i mesne zajednice Torak biće nastavljeno nakon višegodišnje pause za ove radove planirano je 9 miliona dinara a za Dom kulture u Banatskom Karađorđevu 18 miliona. I najmanje mesne zajednice su obuhvaćene planiranim kapitalnim ulaganjima,rekultivacija zemljišta u Hetinu za 4, 5 miliona i sanacija Doma kulture u Banatskom Višnjićevu za čiju rekonstrukciju je planirano 5 miliona dinara. Za rekonstrukciju i adaptaciju centralnog grejanja i klimatizacija objekta mesne zajednice Srpski Itebej sa pozorišnom dvoranom planirano je 3,3 miliona dinara. Za izgradnju trim staze u Ravnom Topolovcu planirano je 1,5 miliona dinara . Dok je za izgradnju kapela u Banatskom Dvoru i Međi planirano 6 miliona.

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga