Eko gradnja zapošljava

Podeli:

Eko gradnja se 15 godina bavi proizvodnjom betona, betonske galanterije i izvođenjem radova u niskogradnji. Usled povećanja obima poslovanja raspisujemo oglas za dva radna mesta:

Administrativni radnik za tehničku pripremu

Zadaci:
– Priprema tendersku dokumentaciju i stara se o dostavi tendera
– Prati tendere na portalu
– Prima porudžbine roba i usluga
– Vrši porudžbinu robe kod rukovodilaca proizvodnje
– Vodi delovodnu knjigu
– Priprema dokumentaciju za prijavu gradilišta
– Vrši prijavu gradilišta
– Priprema dokumentaciju za radnike na gradilištu
-Priprema privremene i okončane situacije i prateću dokumentaciju koja se prilaže uz situacije
– Vodi računa o ekspediciji situacija
Profil kandidata:
– Završena srednja ili viša škola
– 3-5 godina radnog iskustva na sličnim ili istim poslovima
– Poznavanje rada na računaru (Word,Exel…)
– Preciznost i tačnost su jedan od najvažnijih preduslova za obavljanje ovog posla
– Spremnost za preuzimanje odgovornosti, timski rad i ispunjavanje ciljeva.

Ako smatrate da ispunjavate gore navedene uslove, ako sebe vidite kao pravu osobu za izazov i dinamiku ovog radnog mesta molimo Vas da Vašu prijavu i CV pošalljete na mail:
ekogradnja@sbb.rs

Robno-materijalni knjigovođa

Zadaci:
– Zadužen je za kontrolu i usklađivanje robnog i finansijskog knjigovodstva
– Komunicira sa prodajnim objektima u vezi dostavljanja dokumentacije
– Magacinsko poslovanje
– Vrši kontrolu ujlaznih i izlaznih računa za robu
Vrši kontrolu ispravnosti svih internih robnih dokumenata
– Organizuje i sprovodi parcijalne,polugodišnje i godišnje popise u svim poslovnim jedinicama
– Vrši obradu urađenih popisa
– Obrađuje knjižna odobrenja i odgovoran je za njihovu pravilnu evidenciju
– Predlaže otpise robe
– Zadužen je za vođenje evidencije o reklamiranoj i oštećenoj robi

Profil kandidata:
– Završena srednja ili viša škola
– 3-5 godina radnog iskustva na sličnim ili istim poslovima
– Poznavanje rada na računaru (Word,Exel…)
– Preciznost i tačnost su jedan od najvažnijih preduslova za obavljanje ovog posla
– Spremnost za preuzimanje odgovornosti, timski rad i ispunjavanje ciljeva.

Ako smatrate da ispunjavate gore navedene uslove, ako sebe vidite kao pravu osobu za izazov i dinamiku ovog radnog mesta molimo Vas da Vašu prijavu i CV pošalljete na mail:
ekogradnja@sbb.rs

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga