Poljočuvari nastavljaju sa radom

Poljočuvarska služba nastaviće sa radom od prvog marta, potpisani su ugovori sa poljočuvarima koji će već od ponedeljka biti u funciji i na terenima. Od ove godine oni će imati i obavezu da brinu o protivgradnoj zaštiti koja će im biti poverena. Nastavkom njihovog rada trebalo bi da se spreče sve učestalije krađe na poljima.
Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.