U petak, 04. septembra, u popodnevnim časovima ulica Radnoti Mikloša je u potpunosti zatvorena za saobraćaj zbog potreba izvođenja radova JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin na fekalnoj kanalizacionoj mreži.

Ulica Radnota Mikloša zatvorena za saobraćaj zbog izvođenja radova na kanalizacionoj mreži

Zatvaranje saobraćaja izvršeno je na osnovu Rešenja Grada Zrenjanina – Odeljenja za urbanizam – Odsek za saobraćaj, koje će biti na snazi do završetka pomenutih radova.

Saobraćajna signalizacija postavljena je na celom potezu izvođenja radova

Ulica Radnoti Mikloša zatvorena je za saobraćaj na potezu od raskrsnice sa ulicom 9. maja do raskrsnice prema Mužlji i Mužljanskom mostu.

Saobraćajna signalizacija na raskrsnici ulica Radnoti Mikloša i 9. maja

Na pomenutom potezu, odnosno posle raskrsnice sa ulicom 9. maja, pre raskrsnice za skretanje prema Mužljanskom mostu, kao i na samom mestu oštećenja asfalta i mesta kvara u ulici Radnota Mikloša, postavljena je odgovarajuća saobraćajna signalizacija.

Saobraćajna signalizacija postavljena je i na samom mestu kvara u ulici Radnota Mikloša

Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati okolnim ulicama u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom.